Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI422 UYGULAMALI SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 1,00 2,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders genel olarak, sağlık psikolojisi alanında kullanılan temel kavramların teorik olarak değil, tamamen uygulamaya dönük olarak öğrenciye aktarılmasını hedeflemektedir. Bu ders kapsamında, bir sağlık psikologunun alanda çalışırken karşılaştığı temel uygulamaların yapılması ve bunlara dair geri bildirim verilerek sürece aşinalık kazandırılması planlanmıştır. Bu ders kapsamında temel uygulama alanları: bir danışan değerlendirmesi yapabilme, kronik hastalığı olan bireylerle görüşme yapma, doktor-hasta ilişkisi ve hastane değerlendirmesi yapma, sağlık programı geliştirme ve değerlendirme, koruyucu ve önleyici bilgilendirme oluşturma, ağrı ve gevşeme egzersizleri ve kronik hastalıkta stigmatizasyona dair müdahale olacaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders genel olarak, sağlık psikolojisi alanında kullanılan temel kavramların teorik olarak değil, tamamen uygulamaya dönük olarak öğrenciye aktarılmasını hedeflemektedir. Öğrenciler her hafta grup olarak uygulama yapacak ve her haftanın sonunda uygulama raporunu teslim edeceklerdir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ogden J.(2016). Sağlık Psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık<br /> Health Psychology (7th Eds.). Taylor S. S. McGraw Hill: 2009.<br / >Her konu için her hafta değişen makaleler<br /> Belgesel ve Filmler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüz yüze anlatım, soru cevap , uygulama ve rapor yazma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Nuran Aydemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : yüz yüze ve uygulama

  • 1 Sağlık ve hastalığın psikofizyolojik temellerini tanımlayabilecektir
  • 2 Hastalıkların gelişiminde, tedavisinde ve önlenmesinde psikolojinin katkılarını açıklayabilecektir.
  • 3 Sağlık psikolojinde, güncel yaklaşım ve yöntemlere dair bilgi sahibi olacaktır
  • 4 Stresin hastalık üstündeki etkilerine dair kanıtlanmış bulguları tanımlayabilecektir
  • 5 Sağlık psikoloğunun, hem uygulama hem de araştırma yönelimli olanların, uyması gereken ahlaki standartları ve yasal sorumlukları bilecektir
  • 6 Terminal hastalıkla başetme sürecine dair bilgi sahibi olacaktır
  • 7 Kronik hastalıkta stigma konusunu açıklayabilecektir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders tanıtımı
2.Hafta *Sağlık İnançları
3.Hafta *Sağlık personeli-hasta iletişimi
4.Hafta *Sağlıkla ilintili davranışlar
5.Hafta *Sağlığı tehdit eden davranışlar: Alkol ve Sigara
6.Hafta *Stres ve sağlık
7.Hafta *ara sınav
8.Hafta *ağrı
9.Hafta *Kronik hastalığa uyum
10.Hafta *Önleyici ve bilgilendirici müdahale geliştirme
11.Hafta *Sağlıkla İlintili Yaşam Kalitesi
12.Hafta *Kronik hastalıkta stigmatizasyon
13.Hafta *proje değerlendirme
14.Hafta *proje değerlendirme

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Ödev : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 0,00 0,00
Ödev 8 6,00 48,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 13,00 13,00
Final Sınavı Hazırlık 1 13,00 13,00
Araştırma Sunumu 0 0,00 0,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00