Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED326 KISA FİLM 2,00 1,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilere kısa film ile ilgili temel kavramları, ilkeleri, teorik ve uygulamalı bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, kısa film tanımı, tarihsel süreç ve türleri. Kısa filmde yapım aşamaları, bütçe planlaması, pazarlama ve prodüksiyon. kurmaca türde film yapım ve yönetim etkinlikleri gibi konular işlenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kısa Film Yapımı, Jim Piper, Say Yayınları, İstanbul Sinema ve Videoda Kısa Film I., II., III. Cilt Peter W. Rea, David Irwing, Es Yayınları, İstanbul
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım / Gösterip Yaptırma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Halit Kartal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Örgün

  • 1 • Kısa film hakkında bilgi verebilecek.
  • 2 • Kısa filmin sinema içerisindeki önemini açıklayabilecek.
  • 3 • Kısa filmin yapım aşamalarını sıralayabilecek.
  • 4 • Bir kısa film projesi tasarlayabilecek
  • 5 • Kısa film projesi uygulama aşamasının çalışma takvimini hazırlayabilecek
  • 6 • Fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar bir kısa film uygulaması gerçekleştirebilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin işlenişi hakkında genel bilgi ve Kısa filmin tanımı
2.Hafta *Kısa filmin tarihçesi ve kısa film örnekleri
3.Hafta *Kısa film yapım aşamaları
4.Hafta *Kısa film yapım aşamaları
5.Hafta *Kısa film yapım aşamaları
6.Hafta *Örnek kısa film uygulaması
7.Hafta *Örnek kısa film uygulaması
8.Hafta *Ara Sınav
*Ara Sınav
9.Hafta *Öğrenci final projelerinin belirlenmesi ve tartışılması
10.Hafta *Öğrenci final projelerinin detaylandırılması
11.Hafta *Uygulama
12.Hafta *Uygulama
13.Hafta *Öğrenci uygulamalarının değerlendirilmesi
14.Hafta *Dönem sonu genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 7 3,00 21,00
Vize 1 3,00 3,00
Proje 2 5,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 14 3,00 42,00
Final 1 2,00 2,00
Uygulama / Pratik 5 5,00 25,00
Toplam : 145,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00