Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL114 MANTIK II 4,00 0,00 0,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : sembolik mantıkın uygulamalarına ve metotlarına giriş, Önermeler mantığı ve ilişkisel yüklem mantığının uygulamaları ve metotları dahil olmak üzere. Tümdengelim geçerlilik ve tümdengelim geçersizlik test argümanları yöntemlerini kapsar, ayrıca Totolojiler çelişkiler ve mantıksal denklikler belirlenmesi için yöntemler olarak.
Dersin İçeriği : Yöntemler ve sembolik mantık uygulamaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Forbes , Graeme . Modern Mantık : İlköğretim Sembolik Mantık Bir Metin . Oxford : . Oxford University Press , 1994 <br /> Sembolik Mantık Susanne K. Langer , An Introduction , Dover Pub , 2011. <br /> David Agler , Sembolik Mantık , Rowman Publishers , 2012. <br /> Alfred Ayer , Dil, Doğruluk mantık , Metis , 2010. <br /> Felsefe , www Stanford Encyclopedia A.Ş. . Plato . stanford . edu . < br /
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüzyüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Pakize Arıkan Sandıkcıoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrencilerin formel dildeki argümanları içine doğal dildeki argümanları çevirmesi beklenmektedir.
  • 2 Öğrenciler gerçeği açısından bir argüman formal geçerliliği ( semantik yöntemi) nasıl belirleneceğini öğrenmesi bekleniyor
  • 3 Öğrencilerden formal ispat vasıtası ile bir argümanın formel geçerliliğini belirlemesi beklenmektedir ( theproof - teorik bir yöntem ).
  • 4 Öğrencilerden yüklemler mantığı vasıtası ile, gündelik dilin daha ayrıntılı bir analizini yapmaları beklenmektedir
  • 5 Öğrencilerden sembolik mantık vasıtası ile, dildeki önermeleri geçerlilik, tutarlılık ve doğruluk değeri açısından değerlendirmeleri beklenmektedir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temelleri : Argümanlar , Mantıksal Formu , Geçerlilik
2.Hafta *Mantıksal önermelerin Türevleri
3.Hafta *Önermeler Mantığında Argümanın Temsili
4.Hafta *Önermelerde Sözdizimi ve Anlambilim
5.Hafta *Sembolik mantığın temelleri
6.Hafta *Sembolik Mantıkın Dili
7.Hafta *Türevler ve Doğruluk Tabloları
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Natural Deduction
10.Hafta *sembolik mantığın türevleri
11.Hafta *Sembolik Mantık olarak Türevler
12.Hafta *Predication and Quantification
13.Hafta *Yüklemler Mantıkın Kanıtları
14.Hafta *Invalidities
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 4,00 4,00
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 4,00 48,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 11,00 11,00
Toplam : 153,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00