Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL113 MANTIK I 4,00 0,00 0,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders temel mantığa bir giriştir. Temel amacı, felsefi akıl yürütmeyi tanıma ve doğru çıkarımlar oluşturmayı öğretmektir.
Dersin İçeriği : Derste önerme mantığının dili geliştirilecek . Daha sonra Öğrenciler sembolik mantıkın İngilizce sembolize cümlelerini nasıl İngilizceye çevirebileceklerini öğrenecekler. Mantıksal bağlaçlar EĞER , DEĞİL , ancak ve ancak , AND ve OR mantıksal önemini öğrendikten sonra . Öğrenciler çıkarım kurallarını kullanarak , doğrudan ve dolaylı koşullu çıkarımları öğrenecek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mantık, Doğan Özlem, Ara Yay. <br />Mantık, Von Freytag Löringhoff, İst. Ünivers. Yay. <br />Mantık Terimleri Sözlüğü, Teo Grünberg, METU Press. <br />Organon, Aristoteles, MEB. Yay.<br />Dil, Doğruluk ve Mantık, A. J. Ayer, Metis Yay.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Pakize Arıkan Sandıkcıoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Analizin kurallarını ve metotlarını ve önermelerin ve çıkarımların testini tanıma
  • 2 önermelerin ve çıkarımların analiz ve test edebilebilmesi
  • 3 Uygulamak ve sorgulamak ya da argümanları eleştiren Zihnin yeteneğini geliştirmek
  • 4 Geçerlilik ve tutarlılık içinde çeşitli felsefi argümanları karşılaştırmak için tartışma gibi avantajları kullanın.
  • 5 Çeşitli geçerli ve tutarlı felsefi argümanların oluşturulması için bu avantajlardan yararlanma
  • 6 Öğrenciler tümdengelim içindeki yanılgıları tespit edebilir .<br />Öğrenciler yanlış argümanlardan doğru argümanları ayırt edebilirler<br />Öğrenciler mantıkı kullanarak değer tablolar analiz ve argümanlar hakim olacaktır .<br />Öğrenciler düşüncelerinde mantığı kullanabildiklerini görebilir ve böylece hayatlarında görebilirler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş : Mantığın tarihçesi ; Mantıkın doğası ve temel prensipleri
2.Hafta *Düşünme ve konuşma ve mantık arasındaki ilişkiler
3.Hafta *Bir önerme nedir? Önermenin çeşitleri ; önermeler arasında formel ilişkiler
4.Hafta * kavram nedir? terim nedir? Bunlar arasındaki ilişki
5.Hafta *Bir kavramın uzantısı ve niyeti
6.Hafta *Mantıksal (formal) doğru ve ampirik doğru
7.Hafta *Bir çıkarım ( argüman ) nedir? Çıkarımın ana türlü ( argüman ) , Karşıt Kanunlar
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *sezgisel çıkarımlar
10.Hafta *sezgisel çıkarımlar
11.Hafta *Tasım nedir?
12.Hafta *Tasım çeşitleri : mantıksal süreklilik
13.Hafta *Enthymeme
14.Hafta *hipotetik
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 4,00 4,00
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 6,00 60,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 11,00 11,00
Toplam : 160,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00