Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE5.124 TAZMİNAT’TAN GÜNÜMÜZE FİKİR AKIMLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tanzimat’ın ilanından sonra görülen fikir akımları, fikir akımlarının gelişimi ve bunların Türk edebiyatına etkisini öğrenmek
Dersin İçeriği : Osmanlıcılık, İslamcılık, Batılılaşma, Türkçülük, Pozitivizm, Sosyalizm
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Asiklopedisi, C. 2, İletişim Yay., İst., 1985, Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1986; Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1994.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 “Fikir akımı” teriminin kapsamı hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak
  • 2 Fikir akımlarının ortaya çıkış sebeplerini araştırmak
  • 3 Fikir akımlarının edebî metinlere etkisini değerlendirmek
  • 4 Edebiyat ve kültür arasında bağlantı kurabilmek
  • 5 Edebiyat ve tarih arasında bağlantı kurabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
2.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
3.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
4.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
5.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
6.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
7.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
8.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
9.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
10.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
11.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
12.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
13.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final
14.Hafta *1. Fikir akımının tanımı, kaynakçası 2. Tanzimat Döneminin siyasi, fikri, kültürel zemini 2. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları- Osmanlıcılık, İslamcılık 3. Tanzimat döneminde etkili olan fikir akımları Milliyetçilik, Batıcılık 4. Fikir akımlarının dönem edebiyatına etkisi 5. Metin incelemeleri 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları 7. İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık 8. Ara sınav (Vize) 9. Meşrutiyet dönemi metin incelemeleri 10. Cumhuriyet dönemi fikir akımları 11. Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık 12. Sosyalizm, Pozitivizm 13. Metin incelemleri 14. Metin incelemleri 15. Final

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Araştırma Sunumu : 20,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Araştırma Sunumu 2 2,00 4,00
Ödev 4 6,00 24,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Teorik Ders Anlatım 1 2,00 2,00
Tartışmalı Ders 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00