Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME212 DİNAMİK 3,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, mühendislik öğrencilerine cisimlere ve sistemlere etkiyen kuvvetleri hesaplayabilme ve bu kuvvetlerin cisimlerin hareketi üzerindeki etkilerini belirleyebilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Parçacığın kinematiği (doğrusal ve eğrisel hareket, bağıl hareket, hareketin değişik koordinat sistemlerinde tanımlanması). Parçacığın kinetiği (Newton'un ikinci hareket yasası, iş-enerji ilişkisi ve impuls-momentum kavramları). Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiği (dönme, ötelenen ve dönen eksenlerde bağıl hareket, Coriolis ivmesi). Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. R.C. Hibbeler." Engineering Mechanics: Dynamics" 2. J.L. Meriam, L.G. Kraige. "Engineering Mechanics: Dynamics" 3. Ders notları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Derste verilecek bilgiler, verilecek uygulamaya yönelik ödevler ve dönem projesi ile desteklenecek, quizler, vizeler ve final sınavıyla değerlendirilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Matematik, Fizik ve Statik altyapısı gereklidir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgün Başer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Ders anlatımı, sunum, proje.

  • 1 Parçacığın hareketinde konum, hız ve ivme arasındaki ilişkileri belirleyebilme,
  • 2 Parçacık üzerine etkiyen kuvvetleri belirleyebilme,
  • 3 Bağıl hareket sonucu otaya çıkan kuvvetleri analiz edebilme,
  • 4 İş enerji, impuls-momentum gibi büyüklükler arasındaki ilişkileri belirleyebilme,
  • 5 Rijit cisimlerin düzlemsel hareketlerini analiz edebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dinamiğe giriş, temel tanımlar. Parçacık kinematiği: konum vektörleri ve doğrusal hareket
2.Hafta *Parçacık kinematiği: düzlemde eğrisel hareket, Kartezyen koordinatları, normal ve teğet koordinatları, bağıl hareket kavramı
*"
3.Hafta *Parçacık Kinematiği: Polar koordinatlar, Uzayda Kartezyen ve silindirik koordinatlarla ifade edilen hareket. Bağıl hareket (öteleme eksenleri)
4.Hafta *Parçacık Kinetiği: kuvvet, kütle, ivme. Newton'un ikinci yasası. Hareket denklemi.
5.Hafta *Parçacık Kinetiği: Çizgisel ve eğrisel hareket.
6.Hafta *I. Ara sınav
7.Hafta *İş ve Enerji, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji.
8.Hafta *İmpuls ve momentum: Lineer İmpuls ve lineer momentum, açısal impuls ve açısal momentum, çarpışma.
9.Hafta *Rijit cismin düzlem kinematiği: Öteleme, dönme, genel hareket, mutlak hareket analizi.
10.Hafta *Bağıl hareket analizi, ani dönme merkezi, bağıl ivme, hareketli eksenlere göre hareket.
11.Hafta *II. Ara Sınav
12.Hafta *Rijit cisimlerin düzlem kinetiği: Öteleme
13.Hafta *Rijit cisimlerin düzlem kinetiği: Sabit eksen dönmesi, genel hareket denklemi.
14.Hafta *Rijit cicmlerin düzlem kinetiği: İş-Enerji ve İmpuls-Momentum ilişkileri.

  • 1 Midterms : 20,000
  • 2 Midterms 2 : 20,000
  • 3 Assignment : 10,000
  • 4 Quizzes : 10,000
  • 5 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Ödev 2 2,00 4,00
Kısa Sınav 2 1,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Quiz Hazırlık 2 2,00 4,00
Ev Ödevi 2 2,00 4,00
Toplam : 106,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00