Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS5.120 DEZAVANTAJLI GRUPLAR SOSYOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dezavantajlı grupların farklı tarihsel süreçler içerisindeki görünümleri, toplumsal eşitsizlikler ve sınıfsal dezavantaj, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları, eşitsizliğin farklı toplumsal halleri, yaşlılık, sakatlık, fiziksel ve ruhsal kısıtlılık ve engellilik, yoksulluk, kent ve kır yoksulluğu, çocuk yoksulluğu, çocuk işçiler, sokak çocukları, suça itilen çocuklar, sınıfaltı (underclass), gençlik, genç işsizliği, göçmenler, toplumsal dışlanma, dezavantajlı gruplarda toplumsal hareketler, dezavantajlı gruplara ilişkin politikalar.
Dersin İçeriği : Bu derste, çeşitli toplumlardaki dezavantajlı grupların toplumsal yapı ve yaşam içerisindeki yerleri, sosyal dışlanma; yoksulluk, sosyal eşitsizlikler ve tabakalaşma; insan hakları; yaş, cinsiyet, etnisite, engellilik ve sosyal politika, gibi kavramlar temelinde ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Taşçı, F., Sosyal Politikada Dezavantajlı Gruplar: Tarih, Yaklaşım ve Uygulama, Kaknüs Yayınları, İstanbul. Baird, R. M., Toombs, S. K., Rosenbaum, S. E. (2009). Disability: the social, political, and ethical debate. Amherst, N.Y: Prometheus Books. Bezmez, D., Yardımcı S., Şentürk, Y. (2011). Sakatlık çalışmaları: sosyal bilimlerden bakmak. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Brooks-Gunn, J., Duncan, G.J., Aber, J. L. (2000). Neighborhood Poverty: Context and Consequences for Children. London: Sage. Knight, G. P., Roosa, M. W., Umana-Taylor, A. J (2009). Studying ethnic minorityand economically disadvantaged populations. Amer Psy. Ass. Sancar, S. (2011). Birkaç arpa boyu: 21. Yüzyıla girerken Türkiye’de feminist çalışmalar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Wilson, W. (2012). The truly disadvantaged: the inner city, the underclass, public policy. Chicago: University of Chicago Press.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Sunum, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Dezavantajlılık, sosyal dışlanma, engellilik vb. gibi kavramları tanımlar.
  • 2 Sosyal dışlanmanın sebeplerini açıklar.
  • 3 Sosyal dışlanmaya ve dezavantajlılığa karşı çözüm önerileri getirir.
  • 4 Farklı dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları tartışmak.
  • 5 Türkiye'de toplumsal dışlanma ve dezavantajlı grupları irdelemek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Toplumsal dezavantajlılığı önlemeye yönelik uluslararası sözleşmeler: B.M. İnsan Hakları Sözleşmesi
2.Hafta *Toplumsal dezavantajlılığı önlemeye yönelik uluslararası sözleşmeler: B.M. İnsan Hakları Sözleşmesi
3.Hafta *Sosyal Dışlanma ve Kuramsal Yaklaşımlar
4.Hafta *Sosyal Dışlanma ve Kuramsal Yaklaşımlar
5.Hafta *Sosyal Dışlanma ve Engellilik
6.Hafta *Sosyal Dışlanma ve Engellilik
7.Hafta *Sosyal Dışlanma ve Engellilik
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Avrupa Birliğinde Sosyal Dışlanma Sorunu.
10.Hafta *Avrupa Birliğinde Sosyal Dışlanma Sorunu.
11.Hafta *Avrupa Birliğinde Sosyal Dışlanma Sorunu.
12.Hafta *Türkiye'de Sosyal Politika ve DezavantajlıGruplar
13.Hafta *Türkiye'de Sosyal Politika ve DezavantajlıGruplar
14.Hafta *Türkiye'de Sosyal Politika ve DezavantajlıGruplar
15.Hafta *Final

  • 1 Final : 50,000
  • 2 Vize : 35,000
  • 3 Ödev : 15,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 1 52,00 52,00
Ödev 1 20,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 24,00 24,00
Diğer 1 25,00 25,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00