Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED5.118 FOTOĞRAF ELEŞTİRİSİ VE ANALİZİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sanat eleştirisinden hareketle eleştirinin tarihi ve yöntemlerinin kavranarak, eleştirinin fotoğraf sanatı açısından taşıdığı önemi tartışmak.
Dersin İçeriği : Eleştirinin sanat ve fotoğraftaki yeri, etimolojik olarak eleştirinin arka planı, eleştiri geleneği, fotoğraf eleştirisi ve basamakları, fotoğraf okuma ve eleştiri yöntemleri dersin konuları arasındadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Terry Barrett, Fotoğrafı Eleştirmek, İmgeleri Anlamaya Giriş, 2017, Hayalperest Berger John, Görme Biçimleri,Çev:Y. Salman,Metis Yay.,İst,1995 Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, 2009 Roland Barhtes, Camera Lucida, 2006 Berger John,O Ana Adanmış,H:Y.Salman-M.Gürsoy Sökmen,Metis Yay,İst,1998
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Halit Kartal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Örgün

  • 1 • Eleştiri ve yorum disiplinlerinin bilimsel bilgisinin sağladığı yöntemlerle fotoğrafları analiz edebilecek,
  • 2 • Fotoğraf Sanatı ile ilgili gelişmeler ve bunlarla ilgili olarak sanatsal bilimsel değerlendirmelerde bulunabilecek,
  • 3 • Fotoğrafik görsel bilgiyi, yazılı edebi metne çevirebilecek,
  • 4 • Fotoğrafla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara bilgisini; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarabilecek,
  • 5 • Bir fotoğrafı sistematik olarak eleştirebilecek ve bununla ilgili kuramsal metinler yazabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sanatta eleştiri ve yorumun gerekliliği
2.Hafta *Eleştiri nedir, etimolojisi, tarihçesi, geleneği ve günümüz
3.Hafta *Fotoğraf eleştirisi nedir? Fotoğraf eleştirisinin basamakları
4.Hafta *Fotoğrafları yorumlamak
5.Hafta *Fotoğraf çeşitleri
6.Hafta *Fotoğraflar ve Bağlamlar
7.Hafta *Fotoğraflar hakkında yargıda bulunmak
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Fotoğraflar hakkında yazmak ve konuşmak
10.Hafta *Eleştiri yöntemleri fenomenolojik okuma ve fotoğraf
11.Hafta *Psikanalitik okuma ve fotoğraf
12.Hafta *Yapısalcı okuma ve fotoğraf
13.Hafta *Ders içi eleştiri yorum uygulama
14.Hafta *Ders içi eleştiri yorum uygulama
15.Hafta *Ders içi eleştiri yorum uygulama

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 7 5,00 35,00
Final Sınavı Hazırlık 14 4,00 56,00
Toplam : 181,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00