Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME242 TERMODİNAMİK II 3,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı termodinamik ilkelerinin mühendislik yapılarına uygulanması ve mühendislik yapılarının termodinamik tasarımının yapılması için gerekli bilgiyi aktarmaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriğinde; entropi ve ekserji kavramlarının pekiştirilmesi ile termodinamik ilkelerinin gaz, buhar ve bileşik güç çevrimleri ile iklimlendirme sistemlerine uygulanması bulunmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders kitabı: Çengel, A.Y., Boles, M., Thermodynamics an Engineering Approach, Seventh edition, McGraw-Hill Publications, 2010. Kaynaklar: Moran, M.J., Shapiro, H.N., Boettner, D.D., Bailey, M.B., Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Seventh edition, 2011 Kayansayan, N., Thermodynamics: Principles and Applications, Nobel, 2013 Sonntag, Borgnakke, Fundamentals of Thermodynamics, Eighth edition, Wiley, 2013 Wark, K., Thermodynamics, McGraw-Hill Publications, 1998.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödev, Proje, Sınav.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yoktur.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sercan Acarer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş.Gör.Erinç Baytekin
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Kullanılabilirlik ve tersinmezlik kavramlarını anlayabilmek
  • 2 Termodinamik ilkelerini mühendislik yapılarına uygulayabilmek
  • 3 Termodinamik ilkelerinin mühendislik yapılarının tasarımında kullanımını anlayabilmek
  • 4 Termodinamik çevrimlerin modellenebilmesi.
  • 5 Carnot çevrimi, soğutma çevrimi, güç çevrimleri gibi çevrimlerin mühendislik uygulamalarını anlamak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Termodinamiğin 2. yasası ve entropi uygulamalari
3.Hafta *Ekserji
4.Hafta *Ekserji
5.Hafta *Termodinamik çevrimlere giriş ve ısı motorlarının temel prensipleri
6.Hafta *Gaz çevrimleri
7.Hafta *Gaz çevrimleri
8.Hafta *Gaz çevrimleri
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *Buhar ve bileşik güç çevrimleri
11.Hafta *Buhar ve bileşik güç çevrimleri
12.Hafta *Soğutma çevrimleri
13.Hafta *Soğutma çevrimleri
14.Hafta *Proje savunma sınavları

  • 1 Midterms : 15,000
  • 3 Assignment : 35,000
  • 4 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 3,00 36,00
Ara Sınav Hazırlık 2 10,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 128,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00