Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS8.112 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE EDEBİYAT 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı sosyolojik inceleme alanları olan edebiyat ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi tartışmak, toplumsal cinsiyetin metinlere nasıl yansıdığını ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği : Toplumsal cinsiyet kimliklerinin nasıl oluşturulduğu ve edebiyata nasıl yansıdığı; göç, kentleşme, çalışma hayatı gibi konularla etkileşime nasıl girdiği özellikle Türk edebiyatı bağlamında incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Gilbert, Sandra M ve Gubar, Susan (2000) [1979]. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer andthe Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven and London: Yale University Press. • Humm, Maggie (2002) [1994]. Feminist Edebiyat Eleştirisi. İstanbul:Say. • Berktay, Fatmagül (2015) [2003] Tarihin Cinsiyeti, İstanbul: Metis. • Kandiyoti, Deniz (2013) [1996] Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, İstanbul: Metis.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, okuma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Osman Konuk
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Cinsiyet çalışmalarının teorik ve metodolojik yönlerini değerlendirir
  • 2 Edebiyatta toplumsal cinsiyet meselesinin nasıl ele alındığını öğrenir.
  • 3 Metinlerin içerdiği toplumsal cinsiyete işaret eden açık ve örtük anlamları açığa çıkarabilir.
  • 4 Edebi metinlerde yer alan toplumsal cinsiyet, göç, çalışma hayatı ve aile gibi konular arasındaki ilişkileri çözümler.
  • 5 Türk edebiyatından bir eseri toplumsal cinsiyet bağlamında inceleyebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Toplumsal Cinsiyet Kuramları
3.Hafta *Toplumsal Cinsiyet Kuramları
4.Hafta *Toplumsal Cinsiyet Kuramları
5.Hafta *Toplumsal Cinsiyet Kuramları
6.Hafta *Edebiyat Kuramları
7.Hafta *Edebiyatta toplumsal cinsiyetin inşası: farklılıklar, eşitsizlikler, çatışmalar
8.Hafta *Edebiyatta toplumsal cinsiyetin inşası: farklılıklar, eşitsizlikler, çatışmalar
9.Hafta *Metinlerde toplumsal cinsiyetin diğer toplumsal faktörlere ilişkisi
10.Hafta *Metinlerde toplumsal cinsiyetin diğer toplumsal faktörlere ilişkisi
11.Hafta *Metin İncelemeleri
12.Hafta *Metin İncelemeleri
13.Hafta *Metin İncelemeleri
14.Hafta *Metin İncelemeleri

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Rapor : 50,000
  • 3 Final : 0,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Vize 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Ödev 1 20,00 20,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00