Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS8.110 TÜRKİYE' DE MODERNLEŞME VE SOSYOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders Türk toplumunun modernleşme tarihini sosyolojik bir perspektiften anlama amacını gütmektedir.
Dersin İçeriği : Ders içeriğini şu konular oluşturmaktadır: - Osmanlının temel toplumsal yapısı ve millet sistemi - Osmanlıda erken dönem Batılılaşma çabaları - Osmanlı'da batılılaşmaya ilişkin ilk kurumsal değişiklikler - Meşruti monarşi ve anayasa girişimleri - Cumhuriyet fikrinin tarihsel temelleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Feroz Ahmad, Modern Türkiye'nin Oluşumu Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma François Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi 1900-1930
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türk toplumunun tarihsel niteliklerini anlamak
  • 2 Türkiye'nin çağdaşlaşma girişimlerini kavramak
  • 3 Türk toplumundaki niteliksel değişimler hakkında sosyolojik bir perspektife sahip olmak
  • 4 Türkiye'nin bazı temel sosyal meselelerini tarihsel perspektifte tanıma
  • 5 Türk toplumunun geleneksel ve modern toplumsal dinamiklerini tanıma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı toplumsal yapısı 1
2.Hafta *Osmanlı toplumsal yapısı 2 (vergilendirme ve tımar gibi temel kurumlar)
3.Hafta *Osmanlı'da erken dönem batılılaşma girişimleri
4.Hafta *Osmanlı'nın Avrupadaki uluslaşmaya tepkisi
5.Hafta *Balkan milliyetçilikleri ve Osmanlı münevverleri üzerindeki etkisi
6.Hafta *Osmanlı edebiyatında modern unsurlar 1: Gazete
7.Hafta *Osmanlı edebiyatında modern unsurlar 2: Roman ve şiir
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *Arnavut ve Arap milliyetçiliğinin Osmanlı münevverleri üzerindeki etkisi
10.Hafta *Üç tarzı siyaset ve PanTürkçülük
11.Hafta *Osmanlı geleneksel millet sistemi ve modern ulusçuluk gerilimi
12.Hafta *Osmanlı geleneksel eğitim sistemi ve modern etkiler arasındaki gerilim
13.Hafta *Meşruti monarşi ve politik muhalefet: İttihat ve Terakki Fırkası
14.Hafta *Osmanlı-Türk milliyetçiliğine katkı yapan temel tarihsel gelişmeler: Kafkasya ve Balkanlar
15.Hafta *Dersin genel değerlendirmesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 14 5,00 70,00
Toplam : 177,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00