Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS8.109 YAPISALCILIK VE SOSYAL TEORİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bilginin biçimi ve içeriği ile ilgili yapısal bir bakış açısı sunmak.
Dersin İçeriği : Konu ile ilgili temel kavramlar: Bilgi, bilgi edinimi, yapısalcılık, metot.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yücel T. Yapısalcılık. Can Yayınları Foucault M. Bilginin Arkeolojisi. Ayrıntı Yayınları Rifat M. XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1: Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler. Om Yayınevi. İstanbul 2000. Rifat M. XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2: Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler. Om Yayınevi. İstanbul 2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1-Anlatım 2- Soru-cevap 3- Tartışma 4-Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Zorunlu okuma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Halil Saim Parladır
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 1-Öğrenci yapısalcılığın temellerini öğrenir.
  • 2 2- Öğrenci dilbilime dair kavramları öğrenir.
  • 3 3- Dilbilim ve yapısalcılık arasındaki ilişkiyi kavrar.
  • 4 4- Sosyal bilimlerde yapısal çözümlemeyi öğrenir.
  • 5 5- Sosyal bilmsel metoda dair farklı bakış açılarının gelişmesi sağlanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yapısalcılık
2.Hafta *Yapısalcılık
3.Hafta *Yapısalcılık
4.Hafta *Dilbilim ve yapısalcılık ilişkisi
5.Hafta *Dilbilim ve yapısalcılık ilişkisi
6.Hafta *Dilbilim ve yapısalcılık ilişkisi
7.Hafta *Dilbilim ve yapısalcılık ilişkisi
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Sosyal bilimlerde yapısalcılık
10.Hafta *Sosyal bilimlerde yapısalcılık
11.Hafta *Sosyal bilimlerde yapısalcılık
12.Hafta *Yapısal çözümleme
13.Hafta *Yapısal çözümleme
14.Hafta *Yapısal çözümleme
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 3,00 3,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ev Ödevi 1 36,00 36,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00