Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS8.107 TÜRKİYE’DE GÖÇ ÇALIŞMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, Türkiye'deki göç çalışmalarının yanı sıra iç göç ve uluslararası göç üzerine yapılan çalışmaları değerlendirmektir.
Dersin İçeriği : İç göç, uluslararası göç, Türkiye'de iç ve dış göç, Türkiye'de ve dünyada mülteci sorunu, Türkiye'de göç üzerine yapılan sosyolojik araştırmalara dair literatür incelemesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Tansı Şenyapılı, 1978, Bütünleşmemiş Kentli Nüfus Sorunu, ODTÜ Yayınları, Ankara. • Tansı Şenyapılı, 1981, Gecekondu Çevre İşçilerin Mekanı, ODTÜ Yayınları, Ankara. • Tansı Şenyapılı, 2004, Barakadan Gecekonduya Ankara’da Kentsel Mekanın Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul. • İlhan Tekeli,1976, Gecekondulu İşportalı Dolmuşlu Şehir, Cem Yayınevi, Ankara. • İlhan Tekeli, 1979, Bağımlı Kentleşme, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara. • İlhan Tekeli, 1982, Türkiye’de Kentleşme Yazıları, Turhan Kitabevi, Ankara. • Ruşen Keleş, 1972, İzmir’in Mahalleleri: Bir Tipleştirme Örneği, TSBD Yayınları, Ankara. • Ruşen Keleş, 1961, Türkiye’de Şehirleşme Hareketleri (1927-1960), SBF Maliye Ens. Yyaınları, Ankara. • Mübeccel Kıray, 1998, Örgütleşemeyen Kent İzmir, Bağlam Yayınları, İstanbul. • Mübeccel Kıray, 2000, Ereğli. Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Bağlam Yayınları, İstanbul. • Mübeccel Kıray, 2001, Kentleşme Yazıları, Bağlam Yayıncılık, İstanbul. • Kemal Kartal, 978, Kentleşme ve İnsan: Kentleşme Sürecinde İnsan Tutum ve Davranışlarında Meydana Gelen Değişmeler: Çankırı Köylerinden Ankara’ya Göç Üzerine Araştırma, TODAİE, Ankara. • Kemal Kartal, 1983, Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Kentlileşme, Yurt Yayınları, Ankara. • Kemal Karpat, 2016, Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, İmge Yayınları, Ankara. • Sema Erder, 2013, İstanbul’a Bir Kent Kondu: Ümraniye, İletişim Yayınları, İstanbul. • Sema Erder, 2015, İstanbul Bir Kervansaray Mı?, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, okuma, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Göç sosyolojisinin temel kuram ve kavramlarını öğrenmek
  • 2 Ulusal ve uluslararası göçlerin yarattığı sonuçları kavramak
  • 3 Göç olgusunu diğer toplumsal olgularla ilişkilendirmek
  • 4 Türkiye'de göç üzerine yapılan çalışmalardan haberdar olmak
  • 5 Türkiye'de göç çalışmalarını Türkiye'nin sosyal yapısı bağlamında değerlendirmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Göç çalışmalarında temel kavramlar
3.Hafta *Göç çalışmalarında temel kavramlar
4.Hafta *Göç çalışmalarında temel kuramlar
5.Hafta *Göç çalışmalarında temel kuramlar
6.Hafta *Göç çalışmalarında temel kuramlar
7.Hafta *Türkiye'de iç ve dış göç
8.Hafta *Türkiye'de iç ve dış göç
9.Hafta *Türkiye'de iç ve dış göç
10.Hafta *Türkiye'de göç çalışmalarına yönelik literatür incelemesi
11.Hafta *Türkiye'de göç çalışmalarına yönelik literatür incelemesi
12.Hafta *Türkiye'de göç olgusu: mültecilik sorunu, göçmen hakları ve uluslararası ilişkiler
13.Hafta *Türkiye'de göç olgusu: mültecilik sorunu, göçmen hakları ve uluslararası ilişkiler
14.Hafta *Türkiye'de göç olgusu: mültecilik sorunu, göçmen hakları ve uluslararası ilişkiler

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 4,00 52,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 176,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00