Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS8.105 MODERNLEŞME DÖNEMİ FİKİR HAREKETLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm üretmek amacıyla 19. yüzyılda ortaya çıkan çeşitli fikir hareketleri, Cumhuriyet döneminde entelektüel, siyasal ve sosyal alanlarda etkilerini sürdürmüştür. Bu derste bu düşünce geleneklerini ortaya çıkaran tarihsel ve toplumsal koşulların yanı sıra çözüm önerileri değerlendirilecektir.
Dersin İçeriği : Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık. Cumhuriyet devri düşünce insanları, siyasi akımları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2014. • Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, Makaleler IV, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001. • Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Muhafazakârlık, C. V, İletişim Yayınları, İstanbul 2017. • İsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında, Dergah Yayınları, İstanbul, 2012. • Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Tanzimat’ın ve Meşrutiyetin Birikimi, C I, İletişim Yayınları, İstanbul 2017. • Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Milliyetçilik, C. IV, İletişim Yayınları, İstanbul 2017. • Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, İslâmcılık, C. VI, İletişim Yayınları, İstanbul 2018.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve okuma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun sahip olduğu siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlara eleştirel yaklaşma
  • 2 Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi fikir akımlarını öğrenme
  • 3 19. yüzyıl Osmanlı fikir hareketlerinin Cumhuriyet dönemindeki yansımalarını çözümleme
  • 4 19. yüzyıl Osmanlı döneminde başlayan düşüncelerin günümüzde varlıklarını nasıl devam ettirdiklerini gözleme
  • 5 Fikir hareketlerinin modernleşme ile bağlantısını kurma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *19. yüzyılda Osmanlı'nın toplumsal, siyasal ve ekonomik durumu
3.Hafta *19. yüzyılda Osmanlı'nın toplumsal, siyasal ve ekonomik durumu
4.Hafta *19. yüzyılda Osmanlı'nın toplumsal, siyasal ve ekonomik durumu
5.Hafta *Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık
6.Hafta *Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık
7.Hafta *Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık
8.Hafta *Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık
9.Hafta *Cumhuriyet sonrası fikir hareketlerinin durumu ve dönüşümü
10.Hafta *Cumhuriyet sonrası fikir hareketlerinin durumu ve dönüşümü
11.Hafta *19. yüzyıldan günümüze fikir hareketlerinin politik hayat ile ilişkisi
12.Hafta *19. yüzyıldan günümüze fikir hareketlerinin politik hayat ile ilişkisi
13.Hafta *Modernleşme döneminin önemli isimlerinin eserlerinin incelenmesi
14.Hafta *Modernleşme döneminin önemli isimlerinin eserlerinin incelenmesi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00