Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOS8.104 POPÜLER KÜLTÜR MEDYA VE DİN 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı popüler kültür, medya ve din ilişkilerini tartışmak, bu ilişkilerin sonuçlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği : Bu derste, medyanın dinin ve dindarlığın çeşitli boyutlarının görünürlüğüne sunduğu katkılar; rasyonel seçim, mübadele piyasası ve dini ürünler; büyüsellik, paranormalizm, ezoterizm, kişisel gelişim gibi dindarlığın yeni popüler biçimleri ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Mustafa Arslan, Türk Popüler Dindarlığı, Dem Yayınları, İstanbul, 2004. • Ali Ayten-Ali Köse, Popüler Dindarlık, Timaş Yayınları, İstanbul, 2018. • Chris Klassen, Religion and Populer Culture, Acultural Studies Approach, Oxford University Press, 2014. • Vejdi Bilgin, Popüler Kültür ve Din: Dindarlığın Değişen Yüzü, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı:1, 2003. • Mete Çamdereli, Betül Önay Doğan, Nihal Kocabay Şener, Dijitalleşen Din, Medya ve Din II, Köprü Kitaplar, 2015. • Aksu Akçaoğlu, Zarif ve Dinen Makbul, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013. • M. Ali Kirman, Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi, Birleşik Dağıtım Kitabevi, Ankara, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ertoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Dinsel formların ve dindarlık biçimlerinin günümüzdeki dönüşümünü anlamak
  • 2 Modernite, çoğulculuk, küreselleşme ve din ilişkilerini çözümlemek
  • 3 Popüler kültürde dinin aldığı roller ve biçimler hakkında bilgi sahibi olma
  • 4 Medyada din ve dinsel pratiklerin yansımalarını çözümlemek
  • 5 Medyada dindarlığın büyüsellik, paranormalizm, ezoterizm, kişisel gelişim gibi yeni formlarla nasıl ilişkiye girdiğini görmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Kültür, medya, din ilişkisi
3.Hafta *Kültür, medya, din ilişkisi
4.Hafta *Kültür, medya, din ilişkisi
5.Hafta *Popüler kültür ve din ilişkisi
6.Hafta *Popüler kültür ve din ilişkisi
7.Hafta *Popüler kültür ve din ilişkisi
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Medya ve din ilişkisi
10.Hafta *Medya ve din ilişkisi
11.Hafta *Medya ve din ilişkisi
12.Hafta *Popüler kültür ve din arasındaki ilişkinin medyaya yansıması
13.Hafta *Popüler kültür ve din arasındaki ilişkinin medyaya yansıması
14.Hafta *Popüler kültür ve din arasındaki ilişkinin medyaya yansıması
15.Hafta *Final

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Toplam : 178,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00