Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBE103 BİLGİSAYAR DESTEKLİ NİTEL VERİ ANALİZİ 2,00 2,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Nitel veri analizi konusunda öğrencilerin becerilerini geliştirerek bilgisayar ortamında belirli analiz uygulamalarının pratik olarak kullanılması ve analiz sonuçlarının yorumlanması konusunda beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersi tamamlayan öğrenci,
1. Bilgisayar destekli nitel veri analizinin süreçleri hakkında bilgi edinir ve uygular.
2. Nitel veri oluşumu hakkında bilgi edinir,
3. Nitel analiz programında proje oluşturma hakkında bilgi edinir,
4. Doküman yükleme hakkında bilgi edinir ve uygular,
5. Veri analizi hakkında bilgi edinir,
6. Kod-memo-değişken oluşturma hakkında bilgi edinir ve uygular,
7. Temel analizleri gerçekleştirme hakkında bilgi edinir ve uygular,
8. Görsel araçları kullanma hakkında bilgi edinir ve uygular,
9. Temel menüleri kullanma hakkında bilgi edinir ve uygular.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Tekindal, M. (2018). Nitel Araştırmalarda Yazılım Kullanımı Adım Adım Rehber. (Using Software in Qualitative Research A Step-by-Step Guide. Silver, C. & Lewins, A. Eds. SAGE Publications, 2014) Ankara: Nika Yayınevi. 2. Patton MQ. (2014.). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Pegem Akademi. 3. Creswell JW. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi. 4. Kuş Saillard, E. (2009). Nvivo 8 ile Nitel Araştırma Projeleri. Ankara: Anı yayıncılık 5. Kuş, E. (2006). Bilgisayar destekli nitel veri analizi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi, Ankara. 6. Baş, T ve Akturan, U. (2013). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi, İstanbul: Seçkin yayıncılık. 7. Yakut Çayır, M ve Sarıtaş, M . (2017). Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016). Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11 (2), 518-544. DOI: 10.17522/balikesirnef.373444
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : aktif öğrenme yüzyüze öğretim uygulamalı öğretim beyin fırtınası soru cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : aktif öğrenme
yüzyüze öğretim
uygulamalı öğretim
beyin fırtınası
soru cevap

 • 1 Bilgisayar destekli nitel veri analizinin süreçleri hakkında bilgi edinir ve uygular.
 • 2 Nitel veri oluşumu hakkında bilgi edinir,
 • 3 Nitel analiz programında proje oluşturma hakkında bilgi edinir,
 • 4 Doküman yükleme hakkında bilgi edinir ve uygular,
 • 5 Veri analizi hakkında bilgi edinir
 • 6 Kod-memo-değişken oluşturma hakkında bilgi edinir ve uygular
 • 7 Temel analizleri gerçekleştirme hakkında bilgi edinir ve uygular,
 • 8 Görsel araçları kullanma hakkında bilgi edinir ve uygular
 • 9 Temel menüleri kullanma hakkında bilgi edinir ve uygular

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş ve tanıtım
2.Hafta *Nitel veri analizine ilişkin yaklaşımlar
*Nitel veri analizine ilişkin yaklaşımlar
3.Hafta *Bilgisayar destekli nitel araştırmayı anlama
*Bilgisayar destekli nitel araştırmayı anlama
4.Hafta *Bilgisayar destekli nitel araştırma programlarını inceleme
*Bilgisayar destekli nitel araştırma programlarını inceleme
5.Hafta *Nitel verileri oluşturma ve inceleme (yazılı-görsel-işitsel veriler)
*Nitel verileri oluşturma ve inceleme (yazılı-görsel-işitsel veriler)
6.Hafta *Proje oluşturma-doküman yükleme-adlandırma (MAXQDA18) Menülerin tanıtımı
*Proje oluşturma-doküman yükleme-adlandırma (MAXQDA18) Menülerin tanıtımı
7.Hafta *Değişken oluşturma (MAXQDA18)
*Değişken oluşturma (MAXQDA18)
8.Hafta *vize
*vize
9.Hafta *Nitel veri analizi türleri
*Nitel veri analizi türleri
10.Hafta *Analiz:Kod-kategori-tema-memo-oluşturma (MAXQDA18)
*Analiz:Kod-kategori-tema-memo-oluşturma (MAXQDA18)
11.Hafta *Analiz:Kod-kategori-tema-memo-oluşturma (MAXQDA18)
*Analiz:Kod-kategori-tema-memo-oluşturma (MAXQDA18)
12.Hafta *Görsel araçların kullanımı (MAXQDA18)
*Görsel araçların kullanımı (MAXQDA18)
13.Hafta *Verilerin Sunumu (MAXQDA18)
*Verilerin Sunumu (MAXQDA18)
14.Hafta *Sonuçların Raporlanması
*Sonuçların Raporlanması

 • 1 Final : 40,000
 • 2 Vize : 20,000
 • 3 Proje : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Proje 1 10,00 10,00
Uygulama / Pratik 16 2,00 32,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Rapor 1 4,00 4,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Toplam : 104,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00