Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME241 TERMODİNAMİK I 3,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı termodinamiğin temel kavramlarını açıklamak ve termodinamik sistem ve işlemler ile ilgili örnek veya problemlerin analiz edilebilmesi veya çözülebilmesi için gerekli bilgiyi aktarmaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriğinde termodinamiğin temel kavramları (sistem, özelik, hal, işlem, çevrim, enerji, iş, ısı vb.), termodinamiğin birinci ve ikinci yasası ve bunların açık veya kapalı sistemlerin sürekli veya zamanla değişen akışlarına uygulanması bulunmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders kitabı: Çengel, A.Y., Boles, M., Thermodynamics an Engineering Approach, Seventh edition, McGraw-Hill Publications, 2010. Kaynaklar: Moran, M.J., Shapiro, H.N., Boettner, D.D., Bailey, M.B., Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Seventh edition, 2011 Kayansayan, N., Thermodynamics: Principles and Applications, Nobel, 2013 Sonntag, Borgnakke, Fundamentals of Thermodynamics, Eighth edition, Wiley, 2013 Wark, K., Thermodynamics, McGraw-Hill Publications, 1998.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödev, sınav.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sercan Acarer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Termodinamiğin temel kavramlarını açıklayabilmek
  • 2 Enerjinin farklı biçimlerini ayırt edebilmek
  • 3 Uygun sistem sınırlarını ve sistemin halini tanımlayabilmek
  • 4 Kütlenin korunumunu ve termodinamiğin yasalarını açıklayabilmek ve bunları açık ve kapalı sistemlere uygulayabilmek
  • 5 Entropi ve entropi üretimi kavramlarını anlayabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Termodinamiğin temel kavramları
3.Hafta *Genel enerji analizi
4.Hafta *Saf maddenin özelikleri
5.Hafta *Saf maddenin özelikleri
6.Hafta *Kapalı sistemlerin enerji analizi
7.Hafta *Ara sınav 1
8.Hafta *Denetim hacimlerinin kütle ve enerji analizi
9.Hafta *Sürekli veya zamanla değişen akışlı mühendislik cihazları
10.Hafta *Termodinamiğin ikinci yasası
11.Hafta *Termodinamiğin ikinci yasası
12.Hafta *Ara sınav 2
13.Hafta *Entropi
14.Hafta *Entropi

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Vize 2 : 20,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 2 10,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 1 10,00 10,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00