Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME261 MUKAVEMET I 3,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Makina mühendisliği öğrencilerine katı cisimlere cisimlere uygulanan yükler sonucunda elastik bölgede meydana gelen gerilme ve deformasyonların belirlenmesi ve aralarındaki bağıntıları öğretmektir.
Dersin İçeriği : Gerilme, Gerinim, Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Eksenel Yükleme, Burulma, Eğilme, Transverse Kayma gerilmeleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mechanics of Materials, 8 e, R.C. Hibbeler, F.P. Beer and E.R. Johnston, Jr., “Mechanics of Materials”, SI Ed., McGraw-Hill
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Dersle ilgili sınıf dışı etkinlikler (ödev, proje) Haftalık Ders (ders ve uygulama)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Buket Okutan Baba
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : .

  • 1 Elemanlar üzerindeki yükleme tiplerini analiz ve ayırt edebilmek
  • 2 Eksenel yükleme gerilme ve gerinimleri hesap edebilmek
  • 3 Burulma kayma gerilmesi ve gerinimini hesap edebilmek
  • 4 Eğilme gerilme ve gerinimlerini hesap edebilmek
  • 5 Bileşik yüklemeler gerilme ve gerinimlerini hesap edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Şekil değiştirebilen cisimlerin dengesi, gerilme
2.Hafta *Eksenel yüklemede gerilmeler, basit bağlantıların dizaynı
3.Hafta *Şekil değiştirme ve deformasyon
4.Hafta *Malzemelerin mekanik özellikleri
5.Hafta *Eksenel yükleme
6.Hafta *Burulma
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Eğilme
9.Hafta *Eğilme
10.Hafta *Enine yükleme
11.Hafta *Enine yükleme
12.Hafta *Bileşik yükleme
13.Hafta *Bileşik Yükleme
14.Hafta *Genel tekrar

  • 1 Vize : 20,000
  • 4 Derse Katılım : 0,000
  • 5 Final : 50,000
  • 6 Kısa Sınav : 10,000
  • 7 Vize 2 : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 5 2,00 10,00
Proje 2 5,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik 2 2,00 4,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 9 2,00 18,00
Ara Sınav Hazırlık 2 4,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 2 4,00 8,00
Toplam : 106,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00