Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-FTR.04 SAĞLIK VE MİTOLOJİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı sağlık ile ilgili mitolojik kavramların incelenmesidir.
Dersin İçeriği : Bu ders sağlıkla ilgili mitolojik kavramların farkına varılması, farklı mitolojilerde sağlığa yönelik yaklaşımlar ve günlük hayatta kullanılan kavramların mitolojik kökenleri konularını içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Gezgin D. Su mitosları. Sel Yayıncılık, 2009. 2. Gezgin D. Hayvan Mitosları. Sel Yayıncılık, 2007. 3. Gezgin D. Bitki Mitosları. Sel Yayıncılık, 2007. 4. Ders notları ve güncel literatür
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Bulunmamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bayraktar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Bulunmamaktadır.
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım ve Tartışma

  • 1 Sağlık alanında kullanılan mitolojik kökenli kelimeleri öğrenir.
  • 2 Farklı mitolojilerden köken almış sağlıkla ilgili kavramları ve betimlemeleri öğrenir.
  • 3 Genel kültür düzeyini arttırır.
  • 4 Günlük yaşamdaki mitolojik kavramları öğrenir.
  • 5 Faklı mitolojileri karşılaştırabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği ve tanımlanması
2.Hafta *Yunan Mitolojisi ve Sağlık
3.Hafta *Roma Mitolojisi ve Sağlık
4.Hafta *Mısır Mitolojisi ve Sağlık
5.Hafta *İskandinav Mitolojisi ve Sağlık
6.Hafta *Güney Amerika Mitolojisi ve Sağlık
7.Hafta *Hint Mitolojisi ve Sağlık
8.Hafta *Türk Mitolojisi ve Sağlık
9.Hafta *Mezopotamya Mitolojisi ve Sağlık
10.Hafta *Kızılderili Mitolojisi ve Sağlık
11.Hafta *Çin ve Japon Mitolojisi ve Sağlık
12.Hafta *Kafkas Mitolojisi ve Sağlık
13.Hafta *Semavi Dinler ve Sağlık
14.Hafta *Diğer Mitolojiler ve Sağlık

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Vize 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 1,00 1,00
Ödev 1 12,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00