Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE426 KARTOGRAFİK TASARIMIN TEMELLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders öğrenciye Coğrafi Bilgi Sistemleri veritabanı tasarımı için bir giriş sağlar. Mevcut bir haritadan mekansal özellikleri sayısallaştırma yoluyla veri toplama üzerinde durulmaktadır. Bu işlem, bir raster görüntünün coğrafi referansını ve vektörizasyon adımlarını içerir. Kurs üç bölüme ayrılmıştır; GIS veritabanı tasarımı, taranan raster haritanın sayısallaştırılması ve tematik haritalar üretmek için çıktı adımı.
Dersin İçeriği : CBS veri tabanı tasarımına giriş ve tematik harita üretme. MapInfo Pro GIS yazılım arayüzünü keşfetmek. Taranan mevcut raster haritalardan türetme vektör verileri. Coğrafi veri tabanı, katmanlar, nitelikler ve nitelik tablosu alanları oluşturma. Veri türü için uygun tematik harita seçimi. Verilerin sınıflandırılması ve renk aralıklarının hazırlanması. Harita düzeni tasarımı. Çıktı haritaları oluşturma.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Slocum, T. A., McMaster, R. B., Kessler, F. C., & Howard, H. H. (2009). Thematic cartography and geovisualization. Arthur Robinson, H. (1958). Elements of cartography. John Wiley And Sons, Inc; New York. Monmonier, M. (2014). How to lie with maps. University of Chicago Press.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bilgisayar laboratuvarında teorik eğitimler ve dönem projesi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Osman Sami Kırtıloğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Teorik dersler için sunumlar, proje çalışması için bilgisayar başında uygulamalı anlatım.

  • 1 LA1: CBS veri tabanı tasarımının temel kavramlarını anlamak
  • 2 LA2: Taranan raster görüntülerden georeferencing ve vectorization (sayısallaştırma) işlemleriyle veri toplama yeteneği,
  • 3 LA3: Mekansal analizler için harita ve veri tabanı hazırlama yeteneği.
  • 4 LA4: Tematik haritalama için gerekli teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
  • 5 LA5: Bir CBS yazılımı ortamında mekansal analiz yapma becerisi.
  • 6 LA6: Veri sınıflandırmasını ve nitelik verileri için veri türlerini anlama becerisi.
  • 7 LA7: Öğrencilerin CBS hakkında kapsamlı bir kavramsal ve kantitatif bir anlayışa sahip olmaları beklenmektedir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tematik haritalama, haritacılık ve CBS kavramlarına giriş.
2.Hafta *Harita projeksiyonları ve koordinat sistemleri.
3.Hafta *Renk teorisi ve haritalarda renkleri kullanma.
4.Hafta *MapInfo yazılımına giriş ve yazılım arayüzünü keşfetme.
5.Hafta *Raster ve vektör veri modelleri, raster verilerin sayısallaştırılması ve yeniden örnekleme.
6.Hafta *Harita sayısallaştırma ve vektörizasyonun temelleri.
7.Hafta *Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST)
8.Hafta *Raster verinin sayısallaştırılması.
9.Hafta *Raster verinin sayısallaştırılması.
10.Hafta *Raster verinin sayısallaştırılması.
11.Hafta *Özellik tablolarını oluşturma.
12.Hafta *Tematik harita türünün seçilmesi ve verilerin sınıflandırılması.
13.Hafta *Tematik harita türünün seçilmesi ve verilerin sınıflandırılması.
14.Hafta *Harita düzeni ve çıktıların hazırlanması.
*Oluşturulan tematik haritaların sunumu.


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 8,00 112,00
Proje 1 8,00 8,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00