Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE425 ÖLÇMEDE ÖZEL KONULAR 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ölçme Tekniği'nin uzmanlık gerektiren özel bir konusunda araştırma, ölçü ve hesap, teknik not hazırlama ve sözlü sunum yapmak.
Dersin İçeriği : Geometrik Jeodezi, Uydu Jeodezisi ve Küresel Konumlama Sistemi, Yol Projesi, Yükseklik Ölçmeleri ve Yön Bulma konuları üzerinde özel problemler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. The 3-D Global Spatial Data Model - Foundation of the Spatial Data Infrastructure, Earl F. Burkholder, CRC Press, 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, Arazi Çalışması, Büro Çalışması, Teknik Not (Kısa Makale) Yazma, Sözlü Sunum, Sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mevlüt Yetkin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Ömer BİLGİNER
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Jeodezik ölçmeler yapabilmek.
  • 2 Düşey açılardan veya yükseklik farkı gözlemlerinden yararlanarak oluşturulan trigonometrik yükseklik ağlarını dengeleyebilmek.
  • 3 Spiral kurp hesapları yapabilmek.
  • 4 Total station ve GPS gözlemlerini birbirine dönüştürebilmek.
  • 5 GPS ve total station gözlemleri yaparak yön tayini yapabilmek.
  • 6 Bilimsel makale yazma ve sözlü sunum yapma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Düşey Açılar ile Trigonometrik Ağ Dengelemesi
2.Hafta *Düşey Açılar ile Trigonometrik Ağ Dengelemesi
3.Hafta *Trigonometrik Nivelman Ağlarının Dengelenmesi (Yükseklik Farkları ile)
4.Hafta *Trigonometrik Nivelman Ağlarının Dengelenmesi (Yükseklik Farkları ile)
5.Hafta *Jeosentrik ve jeodezik koordinat sistemleri
6.Hafta *Eğrilik ve Işın Kırılması Düzeltmelerini Dikkate Alarak Trigonometrik Yükseklik Belirleme
7.Hafta *Referans Elipsoidi, Elipsoidal Eğrilik Yarıçapları, Meridyen Yay Uzunluğu, Paralel Uzunluğu ve Elipsoidal Alan Hesabı
8.Hafta *Total station gözlemleri ile elde edilen yerel koordinat farklarının GPS ile elde edilen yer merkezli koordinat farklarına dönüşümü
9.Hafta *GPS ile elde edilen yer merkezli koordinat farklarının total station ile elde edilen yerel koordinat farklarına dönüşümü
10.Hafta *GPS ve yersel ölçmeler ile yön tayini
11.Hafta *Spiral Kurp Hesapları
12.Hafta *Clairaut sabiti ve jeodezik semt
13.Hafta *Arazi Çalışması
14.Hafta *Sözlü Sunum

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 0,00 0,00
Final 1 0,00 0,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik 0 0,00 0,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Rapor 1 2,00 2,00
Toplam : 119,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00