Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH202 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI 2,00 2,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : öğrencilerin nitel araştırma yaklaşımlarını, yöntemlerini, veri analizini bilmesi, nitel araştırma ile yapılan makaleleri kritik edebilmesi ve nitel bir araştırma planlayabilmesidir.
Dersin İçeriği : Ders içeriği; nitel araştırma ve yaklaşımları, gözlem, görüşme yöntemleri, derinlemesine ve odak grup görüşmesi, nitel araştırmalarda geçerlik-güvenirlik, araştırma projelerinin planlama, örnek görüşme, nitel araştırmalarda veri analizi, makale kritiği, nitel araştırmalarda makale yazımı ve proje sunumundan oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research. Prentice Hall; 2000. 2. Kirkwood BR, Sterne JAC. Essential medical statistics. 2nd ed. Blackwell Scvience; 2003. 3. Aksakoğlu G. Sağlıkta araştırma ve çözümleme. Üçüncü yazım. İzmir: Meta Basım; 2013. 4. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 5. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç Dr Melike Tekindal
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Nitel araştırmanın temel özelliklerini açıklayabilme<br />
  • 2 Nitel araştırma yöntemindeki belli başlı desenleri bilme<br /><br />
  • 3 Nitel araştırma yöntemindeki belli başlı desenleri temel özelliklerini dikkate alarak örneklendirebilme<br />
  • 4 Nitel araştırma yöntemindeki temel veri toplama tekniklerinin özelliklerini açıklayabilme <br />
  • 5 Belirlenen bir konuya uygun nitel araştırma yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Nitel Araştırma Yöntemleri Dersinin Tanıtımı ve Derse Giriş
2.Hafta * Nitel Araştırma Yönteminin Genel Özellikleri
3.Hafta * Nitel Araştırma Yönteminin Desenleri
4.Hafta * Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
5.Hafta * Nitel Araştırmaların Etik Yönleri ve Karşılaşılan Zorluklar
6.Hafta *Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri: Görüşme
7.Hafta *ara sınav
8.Hafta * Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri: Video Teyp Verisi
9.Hafta * Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri: Ayrıntılı Gözlem Geri Bildirim
10.Hafta *Veri Toplama Süreci ve Verilerin Çözümlenmesi
11.Hafta * Veri Toplama Süreci ve Verilerin Çözümlenmesi
12.Hafta * Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi ve Verilerin Değerlendirilmesi
13.Hafta * Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi ve Verilerin Değerlendirilmesi
14.Hafta * Makale İnceleme: Yayımlanmış Bir Nitel Araştırmanın Eleştirel Analizi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 2 10,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00