Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH224 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; sosyolojinin, sağlık ve tıp konularıyla ilişkin yaklaşımını göstermek, farklı bakış açılarının olduğunu vurgulamak, sosyal bilimlerin sağlık, hastalık, rahatsızlık vb. gibi kavramları nasıl yorumlandığını göstermek, topluluklara özgü bazı semptompların kültürden kültüre nasıl değişiklik gösterdiğini sunmak, sağlık konularının evrensel mi yoksa kültürel olgular mı olduklarına sosyolojinin teorik ve metodolojik olarak nasıl baktığını göstermektir.
Dersin İçeriği :
Dersin içeriği; hemşirelikte liderlik kavramı, lider hemşirenin özellikleri, bilimsel gelişmelerin bakıma aktarılması ve uygulamaya geçirilmesi, bireyin gereksinimlerini saptama konularından oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Kleinman, A. (2004). The Illness Narratives: Suffering Healing&The Human Condition. USA. Dell Publishing Group.
2. Mattingly, C., Garro, C. L. (editors; 2004) Narrative and The Cultural Construction of Illness and Healing. Berkeley. University of Caifornia Press.
3. Özbay, C., Terzioğlu, A. ve Yasin Y. (2011). Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik. İstanbul: Metis Yayınları.
4. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller
5. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr.Elif Ünsal Avdal
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Sağlığın toplumsal örüntülerini açıklayabilme<br /><br />
  • 2 Sosyalleşmiş bir varlık olarak insan sağlığının, içinde yaşadığı toplumun kültüründen nasıl ve ne yollarla etkilendiğini irdeleyebilme<br />
  • 3 Toplumsal kültürün insan ve toplum sağlığına etkilerini bilme<br />
  • 4 Sağlığın evrensel tanımında yer alan “bedensel, ruhsal ve toplumsal bakımlardan tam iyilik durumu”nu kültürel boyutta irdeleme<br />
  • 5 Toplumsal sisteminin öğelerini ve sağlık sistemi ile etkileşimini bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Sağlık Sosyolojisi Dersine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta * Temel Kavramlar: Toplum, Kurum, Toplumsal Yapı, Sağlık, Hastalık,...
3.Hafta * Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Kurumunun Gelişimi.
4.Hafta * Hastalığa Sosyolojik Bakış
5.Hafta * Sağlığı Oluşturan Sosyolojik Değişkenler
6.Hafta * Hemşire - Hekim - Hasta İlişkileri
7.Hafta *Sağlık Politikaları
8.Hafta * ARA SINAV
9.Hafta * Modernizm ve Post Modernizmde Sağlık ve İlişkiler
10.Hafta * Semptomların Anlamı, Kültüre Özgü Semptomlar
11.Hafta *Hastalığın Kişisel ve Sosyal Anlamları, Damgalanma, Hastalıktan Utanma,
12.Hafta *Hasta ve Hasta Yakınlarının Perspektiflerinden Hemşire – Hasta – Hekim İlişkisi
13.Hafta *Sağlık Sosyolojisinde Özel Konular
14.Hafta * Proje Sunumları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00