Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH223 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrencilere, yeni bilimsel gelişmeleri takip etme, hemşirelik bakımındaki yenilikleri uygulamaya geçirme, hasta/sağlam bireyin değişen gereksinimlerini saptayabilme ve bunlar doğrultusunda değişimi yaratabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; hemşirelikte liderlik kavramı, lider hemşirenin özellikleri, bilimsel gelişmelerin bakıma aktarılması ve uygulamaya geçirilmesi, bireyin gereksinimlerini saptama konularından oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016)
2. Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Arslan. Dahili ve Cerrahi Hastalarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2014)
3. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller
4. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
5. Vogel W, Wilson MA, Vogel M, Wendy H. (2004). Advanced Practice Oncology and Palliative Care Guidelines. Lippincott, Williams & Wilkins. Philadelphia,
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr.Elif Ünsal Avdal
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Hemşirelik bakım organizasyonunu açıklayabilme<br />
  • 2 Hastanın hemşirelik bakım gereksinimlerini bilme<br />
  • 3 Hasta bakımında ekip yaklaşımının önemini bilme<br />
  • 4 Hasta bakımına yönelik liderlik becerilerini kullanabilme<br />
  • 5 Lider hemşirenin özelliklerini bilme<br />

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hemşirelikte Liderlik Dersine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Liderlik Kavramı, Tanımı, Liderlik Teorileri
3.Hafta *Liderliğin Tarihçesi: Hemşirelik Mesleğinin Gelişimini Etkileyen Liderler
4.Hafta *Liderlik stilleri, liderlik davranışları ve özellikleri
5.Hafta * Fonksiyonel Hemşirelik Yaklaşımında Liderlik
6.Hafta *Ekip Olarak Hemşirelik Yaklaşımı ve Liderlik
7.Hafta * Birincil Hemşirelik Yaklaşımı ve Liderlik
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta * Bütüncül Bakım Yaklaşımında Liderlik: Vaka Yönetim
10.Hafta *Vizyoner liderlik: Beceri geliştirme, liderlik için eyleme geçme, Konumlandırma, mesleki kimlik tasarımı
11.Hafta *Hemşirelikte güçlendirme
12.Hafta * Etkili lider olma yolları
13.Hafta * Akut Hastalıkların Hemşirelik Bakımında Liderlik Yaklaşımı14.Hafta Kronik Hastalıkların Hemşirelik Bakımında Liderlik Yaklaşımı
14.Hafta *Proje Sunumları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00