Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH221 NÖROLOJİ HEMŞIRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; Doktora öğrencisine nörolojik sistemin yapı ve fonksiyonları, nörolojik sistem hastalıklarında hemşirelik tanılaması, bakımı yönetimi ve bu alandaki gelişmeler hakkında bilgi vermek ve uygulamaya aktarmayı sağlayacak bakım becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; sinir sisteminin yapı ve fonksiyonları, nörolojik bozukluğu olan bireyin değerlendirilmesi, bilinç bozukluğu, sinir sisteminin enfeksiyon hastalıkları, epilepsi, serebrovasküler olay, sinir sisteminin otoimmün hastalıkları, baş ağrıları, kraniyal sinir hastalıkları ve nöroloji hemşireliği ile ilgili literatür taramasından oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Karadakovan A, Eti Arslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2017) 3. Akdemir N. Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (2011) 4. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 5. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Nörolojik sistemin temel kavramlarını bilme<br /><br />
  • 2 Nörolojik hastalıkların oluşumu ile ilgili temel bilgileri bilme<br />
  • 3 Nörolojik problemi olan hastaların bakım gereksinimlerini belirleyebilme, gereksinimleri doğrultusunda kaliteli bakım verebilme, verilen bakımın sonuçlarını değerlendirebilme<br />
  • 4 Uygulanacak tanı ve tedavi girişimleriyle ilgili hastaya ve yakınlarına bilgi ve eğitim verebilme<br />
  • 5 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Nöroloji hemşireliğine giriş, Dersin tanıtımı
2.Hafta *Türkiye’de ve Dünyada Nöroloji Hemşireliği
3.Hafta * Nörolojik sistem anatomisi, fizyolojisi ve tanılaması
4.Hafta * Bilinç Bozukluğu Olan Hasta ve Hemşirelik yönetimi
5.Hafta *SVH ve Hemşirelik yönetimi
6.Hafta *Sinir Sisteminin Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik yönetimi (Menenjit, ansefalit, Creutzfeldt-Jakob)
7.Hafta *Epilepsiler ve Hemşirelik yönetimi
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Sinir Sisteminin Otoimmun Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi (Myastenia Gravis, Multipl Skleroz, Guillain Barre)
10.Hafta *Sinir Sisteminin Dejeneratif Hastalıkları ve Hemşirelik yönetimi (Parkinson, Alzheimer, ALS)
11.Hafta * Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu ve Hemşirelik yönetimi
12.Hafta * Baş Ağrıları ve Hemşirelik yönetimi
13.Hafta *Kraniyal Sinir Hastalıkları (Trigeminal nevralji, Yüz felci)
14.Hafta *Nöroloji alanında kullanılan kanıt rehberleri ve uygulamaya aktarılması

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00