Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH217 NEFROLOJİ HEMŞIRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; Doktora öğrencisine nefroloji ve diyaliz hastasının izlemi, bakımı ve rehabilitasyonu konusunda bilgi kazandırmak; bakım gerektiren durumlarda problem çözme becerisi kazandırmak; daha önceki derslerde edindiği bilgileri bu dersle entegre edebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; böbrek hastalıklarından korunma, yaygın böbrek hastalıkları, tedavisinde hemşirelik bakımı ve nefroloji hemşireliği ile ilgili literatür taramasından oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Karadakovan A, Eti Arslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2017) 3. Akdemir N. Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (2011) 4. Kozan Ö. Temel Kardiyoloji. Güneş Tıp Kitabevi (2011) 5. Demirtaş M. Güncel Doğrular İle EKG Yorumu. Adana Nobel Kitabevi (2006) 6. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 7. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr.Elif Ünsal Avdal
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Nefrolojinin temel kavramlarını bilme<br />
  • 2 Nefrolojik hastalıkların oluşumu ile ilgili temel bilgileri bilme<br />
  • 3 Nefrolojik problemi olan hastaların bakım gereksinimlerini belirleyebilme, gereksinimleri doğrultusunda kaliteli bakım verebilme, verilen bakımın sonuçlarını değerlendirebilme<br />
  • 4 Uygulanacak tanı ve tedavi girişimleriyle ilgili hastaya ve yakınlarına bilgi ve eğitim verebilme<br />
  • 5 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme<br />

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Nefroloji Hemşireliği Dersine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta * Türkiye’de ve Dünyada Nefroloji Hemşireliği Böbrek Hastalıklarını Önlemeye Yönelik Evrensel Önlemler
3.Hafta * Renal Sistem Anatomisi, Fizyolojisi ve Tanılaması
4.Hafta * Böbrek Hastalıkları ve İlişkili Olduğu Diğer Sistem Hastalıkları (Hipertansiyon, Sepsis, DM, Kardiyovasküler)
5.Hafta * Böbreklerin Enfeksiyon Hastalıkları, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
6.Hafta * Akut Böbrek Yetmezliği, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
7.Hafta * ARA SINAV
8.Hafta *Kronik Böbrek Yetmezliği, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
9.Hafta *Böbrek Hastalıklarında Psikososyal Sorunlar ve Yönetimi
10.Hafta *Hemodiyaliz Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Uygulama İlkeleri
11.Hafta * Periton ve Evde Diyaliz Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Uygulama İlkeleri
12.Hafta *Crush sendromu, Lupus nefriti ve hemşirelik yönetimi
13.Hafta * Özel Durumlarda Diyaliz Uygulama İlkeleri, Enfeksiyondan Korunma ve Beslenme
14.Hafta * Böbrek Hastalıklarında Kanıta Dayalı Rehberlerin İncelenmesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00