Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH215 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; biyomedikal teknolojiler alanındaki ulusal ve uluslararası mevcut gelişmelere katkıda bulunmak, bu alanda yeniliklere öncülük etmek, saha ile işbirliği halinde uygulamaya yönelik bilimsel nitelikli çalışmaları yönlendirmek ve gerçekleştirmektir.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; biyomedikal teknolojilerine giriş, biyomedikal teknolojik kavramları, uygulama örnekleri, örnek geliştirme adımlarından oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Mehta,S. 2009, Commercializing Successful Biomedical Technologies: Basic Principles for the Development of Drugs, Diagnostic, Cambridge Press. 2. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 3. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Biyomedikal teknolojinin tanımı, alanlarını ve uygulamalarını bilme<br />
  • 2 Biyomedikal teknikler hakkında temel ilkeleri ve yeni gelişmeleri bilme<br />
  • 3 Biyomedikal teknolojiyi medikal problemlerin çözümünde kullanabilme<br /><br />
  • 4 Sağlık alanında kullanılan temel cihaz, donanım, araç ve test yöntemlerini bilme<br />
  • 5 örnek cihazlar ve çalışma prensipleri; biyomedikal teknolojisinin gerçek hayatta kullanımını bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Biyomedikal Teknolojiye Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Biyomedikal Tekniklerin Temel İlkeleri
3.Hafta *Klinikte Kullanılan Diagnostik Cihaz ve Teknikler
4.Hafta *Klinikte Kullanılan Terapötik Cihaz ve Teknikler
5.Hafta * Kas İskelet Sistemi Biyomekaniği
6.Hafta * Kontrollü İlaç Salım Teknolojisi: İlaç, Protein ve Diğer Ajanlar İçin Taşıma Sistemleri
7.Hafta * ARA SINAV
8.Hafta *Medikal Robotlar
9.Hafta * Nöral İmplantlar
10.Hafta * Yapay Organ Tasarımları
11.Hafta * Evde Hasta Bakımında Kullanılan Biyomedikal Teknolojik Ürünler
12.Hafta * Biyomedikal Teknolojik Ürün Tasarlama – Geliştirme Süreci
13.Hafta *Biyomedikal Teknolojik Ürün Tasarlama – Geliştirme Süreci
14.Hafta * Biyomedikal Teknolojik Ürün Tasarlama – Geliştirme Süreci

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00