Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH213 BİLİM ETİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrencinin bilim etiği konusunda hem kavramsal/kuramsal hem de pratik yeterlik kazanması, bilim etiği alanındaki metodolojik tartışmalara vakıf olması, etik ilkeleri mesleğine yansıtabilmesidir.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; etik nedir, bilim ve etik ilişkisi, bilim etiğinde temel ilkeler, bilimsel araştırma süreciyle ilgili etik kurallar, bilimsel yayın süreciyle ilgili etik kurallar, bilimde etik dışı davranışlar, bilimde etik dışı davranışların nedenleri, bilimde etik dışı davranışları önleme yolları, bilim etiği ve araştırmacı, bilim etiğiyle ilgili araştırmalardan oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. David B. Resnik, Bilim Etiği: Giriş, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2009.<br />2. Referanslar: Cemal Güzel, Bilim Felsefesi, Bilgesu Yayıncılık, Ankara.<br />3. Pascal Acot, Bilim Tarihi, Dost Kitapevi, Ankara, 2005.<br />4. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller<br />5. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin TOKEM Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Bilimin ne olduğuna ilişkin tartışmaları ve varolan farklı teorileri bilme
  • 2 Etiğin genel sorunlarını açıklayabilme
  • 3 Bilim ve etiğin birbiriyle ilişkisi içinde ne olduğunu genel yaşam ve özel olarak bilimler bağlamında açıklayabilme
  • 4 Bilim etiğinin tarihsel ve güncel sorunlarını bilme
  • 5 Uygulamalı bilim etiğinin sorunlarını bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilim Etiği Dersine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta * Bilim Nedir
3.Hafta * Bilimin Oluşumu Tarihsel Sorunları
4.Hafta *Bilimin Oluşumu Güncel Sorunları
5.Hafta * Etik Kavramı
6.Hafta * Ahlaklı Olmak Kavramı
7.Hafta * ARA SINAV
8.Hafta * Bilim ve Etik İlişkisi
9.Hafta * Bilim Etiği
10.Hafta * Bilim ve Değerler
11.Hafta *Bilimci ve Özellikleri
12.Hafta * Bilimcinin Değerleri ve Sorumlulukları
13.Hafta * Proje Sunumu
14.Hafta * Proje Sunumu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00