Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH212 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; bilim tarihinin ışığında, bir kurum olarak bilimin ve bilimsel bilginin üretimine odaklanarak, modern bilimlerim yapısal özelliklerini ve farklı bilim anlayışlarını felsefenin özgürlüğünde ele almaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; bilimin tanımı, amaçları, özellikleri, gelişimi ve geçirdiği evreler; bilim tarihi, bilim felsefesi, felsefi akımlar ve bilimin gelişimine etkisi, buluşların tarihi; bilim-kültür ilişkisi, modern bilimlerin doğuşu ve yapısal özellikleri, bilimsel araştırma programlarının metodolojisi, epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramların doğası, pozitivizm ve eleştirisi, bilimsel bilgi ve özellikleri, bilimsel yöntem, bilimsel düşünce, bilimde ilkesizlik, bilimsel sorgulama ve bilim ve toplum konularından ve ilgili örneklerden oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Cemal Güzel, Bilim Felsefesi, İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2010. 2. Pascal Acot, Bilim Tarihi, çev. Nermin Acar, Ankara: Dost Kitabevi, 2005. 3. Sevim Tekeli vd., Bilim Tarihine Giriş, Ankara: Nobel Yayın, 1999. 4. All the periodical and puıblished materials at IKCU Library
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Aydın Işık
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin TOKEM Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Bilim tarihi ve felsefesinin temel kavram ve sorunlarını bilme
  • 2 Bilim tarihinden edindiği bilgiyi kullanabilme
  • 3 Bilim tarihi ve felsefesinin sorunlarını analiz edebilme
  • 4 Bilim teorilerini ve felsefi yaklaşımları değerlendirebilme
  • 5 Bilim tarihi ve felsefesindeki tartışmaları çağına uyarlayarak yeni fikirler üretebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Bilim Tarihine Genel Bir Bakış ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Bilim Tarihi ve Felsefenin Temel Kavramları, Amaçları ve Özellikleri
3.Hafta * Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi İlişkisi
4.Hafta * Bilimin Gelişimi ve Evreleri
5.Hafta *Bilim Felsefesi ve Felsefi Akımalr
6.Hafta *Bilim ve Kültür İlişkisi
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta * Modern Bilimler ve Yapısal Özellikleri
9.Hafta * Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi
10.Hafta * Ontoloji: Bilimsel Kavramların Doğası, Pozitivizm ve Eleştirisi
11.Hafta * Bilimsel Bilgi ve Özellikleri, Bilimsel Yöntem, Bilimsel Düşünce
12.Hafta * Bilimde İlkesizlik
13.Hafta * Bilimsel Sorgulama
14.Hafta *Bilim ve Toplum

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 10,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00