Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH211 HEMŞİRELİKTE FİZYOPATOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; sistemlerin temel anatomi ve fizyolojisinin gözden geçirerek hastalık durumunda ortaya çıkan değişiklikleri, bu değişikliklere bağlı ortaya çıkabilecek belirti-bulgu ve nedenlerini inceleyerek hemşirelik bakım ve uygulamalarında temel oluşturacak kavram ve ilkelerin özümsenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Ders; fizyopatoloji ile ilgili temel kavramları, hücredeki fizyolojik ve patolojik süreçleri, stres, şok, ağrı ve uyku fizyolojisi, hematolojik sistem fizyolojisi, kalbin yapısı ve çalışması, dolaşım dinamiği, bağışıklık mekanizması, ventilasyon-perfüzyon dinamiği, endokrin sistem fizyolojisi, renal sistem fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi ve tüm bu sistemlere ilişkin patolojik durumları içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Arslan. Dahili ve Cerrahi Hastalarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2014) 3. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 4. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL, Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Hastalık durumunda ortaya çıkan değişiklikleri bilme<br />
  • 2 Sistemlere özgü hastalıkların nedenlerini açıklayabilme <br /><br />
  • 3 Hemşirelik bakım ve uygulamalarında temel oluşturacak kavram ve ilkeleri açıklayabilme<br />
  • 4 Tüm bu sistemlere ilişkin patolojik durumları bilme<br />
  • 5 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hastalıkların fizyopatolojik mekanizmasını açıklayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Hemşirelikte Fizyopatoloji Dersine Gİriş
2.Hafta * Hücredeki Fizyolojik ve Patolojik Süreçler
3.Hafta * Stres ve Ağrı
4.Hafta * Şok
5.Hafta * Uyku Fizyolojisi ve Patolojik Tabloları
6.Hafta *Kardiyovasküler Sistem Fizyopatolojisi
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Gastrointestinal Sistem Fizyopatolojisi
9.Hafta * Endokrin Sistem Fizyopatolojisi
10.Hafta * Solunum Sistemi Fizyopatolojisi
11.Hafta *Sinir Sistemi Fizyopatolojisi
12.Hafta * Renal Sistem Fizyopatolojisi
13.Hafta * İmmün ve Hematolojik Sistem Fizyopatolojisi
14.Hafta * Kavram Haritası İle Seçilen Bir Hastalığın Fizyopatolojisinin Açıklanması

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 10,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00