Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH205 İLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1 0,00 10,00 0,00 5,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrencinin bir hasta grubunun özyönetimini, özbakımını veya uyumunu sağlamaya yönelik, uygulama ve değerlendirme yapabilmesini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Ders klinik uygulamaya yönelik bir ders olduğu için klinik ortamda hasta başındaki uygulamaları içermektedir. Akut ve kronik sağlık problemi olan yetişkin hastalarda hemşireliğin tüm fonksiyonlarını kullanarak kanıt temelli bakım ve yönetimi sağlama, ekibin etkin üyesi olma, klinik uygulamayı kanıt temelli uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme, planlı bakımın hastaya sunulması ve öğrencilerle uygulanması, hastanın yanı sıra klinik uygulamalarda lisans öğrencisinin izlenmesi, klinik eğitimin felsefesi, klinik eğitim modelleri, klinik uygulama alanının eğitim ortamı olarak etkin kullanılması, klinik eğitim ve öğretim süreci, klinik öğrenme aktivite çeşitleri, vaka yöntemi, interaktif yöntemlerle klinik tartışmaların yönetilmesi ve profesyonel davranış kazandırılması için gerekli uygulama aktivitelerinden oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 3. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof Yasemin Tokem Prof Elif Ünsal Avdal
Dersin Verilişi : vaka analizi

  • 1 Erişkinlerde görülen sağlık problemleri konusunda kanıt temelli uygulama yapabilme
  • 2 Kanıt temelli uygulama basamaklarına göre sistemlere özgü dahili hastalıklar konusunda hemşirelik süreci hazırlama, sunma ve değerlendirebilme
  • 3 Hastalıkların acil, kronik ve yoğun bakım izlemini yapabilme
  • 4 Kanıt temelli uygulamalarla bütünleştirdiği kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilme
  • 5 Klinik uygulama alanının eğitim ortamı olarak etkin kullanılmasını ve klinik eğitim ve öğretim sürecinin planlanmasını sağlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *uygulama
2.Hafta *uygulama
3.Hafta *uygulama
4.Hafta *uygulama
5.Hafta *uygulama
6.Hafta *uygulama
7.Hafta *uygulama
8.Hafta *uygulama
9.Hafta *uygulama
10.Hafta *uygulama
11.Hafta *uygulama
12.Hafta *uygulama
13.Hafta *uygulama
14.Hafta *uygulama

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vaka Çalışması 2 1,00 2,00
Uygulama / Pratik 14 10,00 140,00
Ödev 2 1,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 2 3,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 155,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00