Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH207 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KURAM VE MODELLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrencinin, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında kullanılabilecek hemşirelik kuram ve modellerini anlaması, kullanması ve uygulama sonuçlarını değerlendirmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Ders; iç hastalıkları hemşireliğinin dayandığı kuram ve modelleri, gereksinim modeli, uyum modeli, günlük yaşam aktiviteleri modeli, sağlık inanç modeli, özbakım eksikliği, kişilerarası ilişkiler teorisi, sistem teorisi, amaca ulaşma teorileri, insan insana ilişki teorileri, kuram ve modellerin iç hastalıkları hemşireliğinde kullanımı, bir kuram/modele dayalı tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme yapma, rapor yazmayı içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 2. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : SUNUM
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof Yasemin Tokem Prof Elif Ünsal Avdal
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili model ve teorileri yorumlayabilme
  • 2 kuram ve modelleri erişkin bireyin bakımında kullanabilme.
  • 3 İç hastalıkları hemşireliği alanında model ve teorilerin kullanımına ilişkin analiz Sentez yapabilme.
  • 4 Alanı ile ilgili öğrendiği ya da kullandığı model ve teoriler hakkında çıkarsamalar yaparak yeni fikirler oluşturabilme.
  • 5 Uygulamalarda karşılaşılan karmaşık durumları, stratejik karar verme süreçlerini kullanarak çözümleyebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İç Hastalıkları Hemşireliği Kuram ve Modelleri Dersine Giriş
2.Hafta *İç Hastalıkları Hemşireliğinin Dayandığı Kuram ve Modellere Genel Bakış
3.Hafta *Florence Nightingale: Çevre Teorisi
4.Hafta * Virginia Henderson: Gereksinim Teorisi
5.Hafta * Sister Callista Roy: Adaptasyon Modeli
6.Hafta *Roper, Logan Tierney: Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Dorethea Orem: Öz Bakım Eksikliği Teorisi
9.Hafta *Hildegard Peplau: Kişilerarası İlişkiler Kuramı Jean Watson: İnsan Bakım Kuramı
10.Hafta *Joyce Travelbee: İnsan-İnsana İlişki Kuramı Ida Jean Orlando: Dinamik Hemşire-Hasta İlişkisi Kuramı
11.Hafta *Imogine King: Amaca Ulaşma Kuramı
12.Hafta *Dorothy Johnson: Davranışsal Sistem Modeli Betty Neuman: Sistemler Modeli
13.Hafta *Martha E. Rogers: Üniter İnsan Modeli Barbara Dossey: İntegral Hemşirelik Kuramı
14.Hafta *Ödev Sunumları: Modele Temellendirilmiş Kavram Haritalı Olgu Sunumu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 20,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 87,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00