Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH203 İLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1 4,00 0,00 0,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrenciye hastalıkların etiyolojisi, fizyopatolojisi, erken tanı, tedavi seçenekleri, korunma, rehabilitasyon ve kanıt temelli bakım konusunda bilgi, beceri kazandırmak, vücuttaki semptomları ve semptomlara yönelik hemşirelik girişimlerini öğrenmek ve orijinal araştırmalar yapma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği; araştırmaların kanıt düzeylerinin değerlendirilmesini, sistem hastalıklarında kanıt temelli uygulamaları ve iç hastalıklarında yapılan epidemiyolojik çalışmaları içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 3. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin TOKEM, Prof. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL,
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili kavramları analitik ve kanıta temelli değerlendirebilme
  • 2 Bireyin hemşirelik bakım sürecini sürdürürken eleştirel düşünme becerilerini sergileme
  • 3 İç hastalıkları hemşireliği alanında yapılan araştırmaları kavramsal açıdan değerlendirme
  • 4 Hastalıkların bakımını kolaylaştıran ya da engelleyen problemleri saptama ve kanıt temelli çözüm bulabilme
  • 5 Kanıta temelli araştırma sonuçlarının klinik alanda uygulanması konularında bilgi ve becerilere sahip olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İleri İç Hastalıkları Hemşireliğine Giriş, Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Kanıt Temelli Uygulamalar, Hemşirelik Bilimindeki Yeri ve Önemi
3.Hafta *Kanıta Temelli Uygulamalar: Kardiyoloji Hemşireliği
4.Hafta *Kanıta Temelli Uygulamalar: Gastroenteroloji Hemşireliği
5.Hafta *Kanıta Temelli Uygulamalar: Endokrinoloji Hemşireliği
6.Hafta *Kanıta Temelli Uygulamalar: Göğüs Hastalıkları Hemşireliği
7.Hafta *ara sınav
8.Hafta *Kanıta Temelli Uygulamalar: Palyatif, Onkoloji ve Rehabilitasyon Hemşireliği
9.Hafta *Kanıta Temelli Uygulamalar: Nöroloji Hemşireliği
10.Hafta *Kanıta Temelli Uygulamalar: Nefroloji Hemşireliği
11.Hafta *Kanıta Temelli Uygulamalar: Hematoloji Hemşireliği
12.Hafta *Kanıta Temelli Uygulamalar: Romatoloji Hemşireliği
13.Hafta *Kanıta Temelli Uygulamalar: Geriatri Hemşireliği
14.Hafta *proje sunumları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ödev 2 10,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 45,00 45,00
Toplam : 154,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00