Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİHH201 UZMANLIK ALAN DERSİ-1 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrenciye bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, yayın yapabilme (olgu, derleme, araştırma makalesi yazımı) becerisinin kazandırılması, yapılan yayınların bilimsel platformlarda sunumunu yapabilme becerisinin kazandırılması, kişisel gelişimi için danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile en az üç seminere katılmasıdır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği; tez danışmanı tarafından belirlenmekle birlikte, dönem sonunda öğrencinin takip ettiği ve yaptığı aktivitelerle ilgili danışmanına kapsamlı bir rapor sunması gerekmektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öğretim elemanının, öğrencinin bireysel ve akademik gelişimi için önerebileceği her türlü kaynak
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Literatur tarama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin TOKEM, Prof. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL, Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
Dersin Verilişi : Literatur Tamara, sunum

  • 1 Bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimleri bilme<br />
  • 2 Bilimsel etik ve çalışma disiplini kazanma<br />
  • 3 Güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme <br /><br />
  • 4 Yayın yapabilme (olgu, derleme, araştırma makalesi yazımı) becerisi kazanma<br />
  • 5 Bilimsel platformlarda sunum yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Uzmanlık Alan Dersine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta * Bilimsel Bilginin Tanımı ve Önemi
3.Hafta *Bilimsel ve Akademik Görgü Kuralları ve Uygulamaları
4.Hafta *Bilimsel ve Akademik Görgü Kuralları ve Uygulamaları
5.Hafta * Derleme Makalesi Yazımı
6.Hafta * Olgu Makalesi Yazımı
7.Hafta * Sistematik Derleme Makalesi Yazımı
8.Hafta * Araştırma Makalesi Yazımı
9.Hafta * Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Bir Etkinliğe Katılma I
10.Hafta *Kişisel Gelişim ve Farkındalık Seminerlerine Katılma I
11.Hafta * Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Bir Etkinliğe Katılma II
12.Hafta * Kişisel Gelişim ve Farkındalık Seminerlerine Katılma II
13.Hafta *Kişisel Gelişim ve Farkındalık Seminerlerine Katılma III
14.Hafta * Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Bir Etkinliğe Katılma III

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ödev 3 15,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 35,00 35,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00