Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR428 CUMHURİYET TÜRKİYE'SİNİN DÜŞÜNCE TARİHİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan devraldığı düşünce mirası, yeni devletin siyasî düşünsel temelleri, Cumhuriyet döneminde siyasi düşünce akımları, şahıs, kurum ve yayın organları olarak bu akımların temsilcileri hakkında bilgi sahibi olmak, konu ile ilgili bibliyografya bilgisini geliştirmek
Dersin İçeriği : Cumhuriyet döneminin fikri temelleri ve yansımaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : H. Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul 1998 2) S. Hayri Bolay, ?Cumhuriyet Dönemi Düşünce Hayatı?, Türkler, C. XVII, s.1315-1400 3) Türk Düşünce Hayatı (Haz. Muharrem Sevil), Ankara 2006
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Turan Gökçe
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Düşünce tarihi içerisinde Türk düşüncesinin yerini tayin edebilmek
  • 2 Türk düşüncesinin dönemleri ve problemleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3 Türk düşüncesinin tarihsel gelişimi bağlamında Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini tanımak
  • 4 Cumhuriyet dönemi düşünce dinamiklerini tanımak ve batı felsefesi ile karşılaştırmak
  • 5 Türk düşüncesinin dünü, bugünü ve yarını hakkında bütünlüklü bir fikir sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Düşünce tarihi ve Türk düşüncesi tabirleri
2.Hafta *Türk düşüncesinin kapsamı ve problem alanı
3.Hafta *İslamiyet’ten önceki dönem Türk düşüncesi
4.Hafta *İslamiyetin etkisindeki Türk düşüncesi
5.Hafta *Türk düşüncesinin dünü, bugünü ve yarını
6.Hafta *Osmanlı dönemi Türk düşüncesi
7.Hafta *Tanzimat dönemi Türk düşüncesi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Tanzimat dönemi Türk düşüncesi
10.Hafta *Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesi
11.Hafta *Cumhuriyet döneminde felsefi akımlar
12.Hafta *Materyalizm ve Pozitivizmin Türk düşüncesine yansımaları
13.Hafta *İdealizm ve Spiritüalizmin Türk düşüncesine yansımaları
14.Hafta *Pragmatizm ve Türk düşüncesine yansımaları
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 142,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 4,00