Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE5.112 HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Halk Bilimi terimlerini kavratmak, Halk Bilimi alanında dünyada kullanılmış ve kullanılmakta olan teorileri tanıtmak, Halk Bilgisi yaratmalarının derlenmesi ve incelenmesinde kullanılan temel yöntemleri öğretmek.
Dersin İçeriği : Halk Bilimi’nin kapsamı, kavram ve terimleri, halk biliminin tarihçesi ve kaynakları, halk biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, halk bilimi alan derleme çalışması, derlemenin projelendirilmesi, derlenen ürünlerin çözümü, yazıya geçirilmesi, sınıflandırılması ve arşivlenmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Metin EKİCİ, Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Geleneksel Yayıncılık, Ankara, 2017 ÇOBANOĞLU, Özkul; Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara, 1999. DUNDES, Alan; Doku, Metin ve Konteks, çev.Metin Ekici, Ankara, 2003. KROHN, K.– KROHN, J.; Halk Bilimi Yöntemi, cev. Günseli İçöz, Ankara, 1996. BAŞGÖZ, İlhan; “Folklorun Beşinci İşlevi”, Umay Günay Armağanı, Ankara, 1996. Yardımcı Kaynaklar OĞUZ, M. Öcal; EKİCİ, Metin, ÖZDEMİR, Nebi , EKER, Gülin Öğüt; Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara, 2003. OLRİK, Axel; “Halk Anlatılarının Epik Kuralları I”, Milli Follor, S.23, 1994 . PROPP, V.; Masalların Yapısı ve İncelenmesi, cev: H. Gümüş, Ankara, 1987. VANSİA, Jan; Oral Tradition as History, The University of Wısconsın Pres, Wısconsın, 1985. LORD, Albert; The Singer of Tales, New York, 1960. Sokolov, Folklor: Tarih ve Kuram, Geleneksel Yayınları, 2009. M. Azadovski:, Sibirya’dan Bir Masal Anası, KB, 1992.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mehmet Ersal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Dünya halkbilimi çalışmalarına yön veren ilk kuramsal yaklaşımlar hakkında sorgulayıcı bakış açısına sahip olabilme.
  • 2 Dünya halkbilimi tarihinde üretilen kuramsal bakış açılarının uygulama alanları hakkında karşılaştırmalı incelemelerde bulunabilme.
  • 3 Halkbilimi kuramları çerçevesinde Türkiye'de yapılan çalışmaları analitik bir düzlemde tartışabilme.
  • 4 Halkbilimsel yaklaşımların dünya toplumsal ve siyasi tarihi ile paralel bir tarihsel çizgide yer almasını analitik bir düzlemde tartışabilme.
  • 5 Halkbilimi kuramlarını Türk halkbilimi ürünleri üzerinde uygulama becerisine sahip olma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Halk Bilimi’nde Kuramlara Genel Bir Bakış.
2.Hafta *Gelişme Kuramı; Yayılma Kuramı. Tarihi-Coğrafi Fin Kuram ve Yöntemi. Psikoanalitik Kuram ve Yöntem.
3.Hafta *Gelişme Kuramı; Yayılma Kuramı. Tarihi-Coğrafi Fin Kuram ve Yöntemi. Psikoanalitik Kuram ve Yöntem.
*Halk Biliminin Diğer Bilimlerle ilişkileri.
4.Hafta *Gelişme Kuramı; Yayılma Kuramı. Tarihi-Coğrafi Fin Kuram ve Yöntemi. Psikoanalitik Kuram ve Yöntem.
5.Hafta *Yapısalcı Kuram ve Yöntem. Yapısalcı Kuram ve Yöntem: V.Propp ve Masal İncelemesi.
6.Hafta *Yapısalcı Kuram ve Yöntem. Yapısalcı Kuram ve Yöntem: V.Propp ve Masal İncelemesi.
7.Hafta *İşlevsel Halk Bilimi Kuram ve Yöntemi.
8.Hafta *Vize.
9.Hafta *Sözlü Kompozisyon Kuram ve Yöntemi. Performans (İcra) Kuram ve Yöntemi.
10.Hafta *Sözlü Kompozisyon Kuram ve Yöntemi. Performans (İcra) Kuram ve Yöntemi.
11.Hafta *Halk Bilgisi Türlerini Tanımlama Sorunları.
12.Hafta *Halk Bilgisi Ürünlerinin Sınıflandırılması, Yayınlanması, Sahipliği, Eğitimde Kullanımı ve Ticareti Sorunları. Halk Bilgisi Ürünleri ve Turizm.
13.Hafta *Perfomans teorisi.
*Halk Bilgisi Ürünlerinin Sınıflandırılması, Yayınlanması, Sahipliği, Eğitimde Kullanımı ve Ticareti Sorunları. Halk Bilgisi Ürünleri ve Turizm.
14.Hafta *Genel Değerlendirme
*Genel Değerlendirme: Seminer ve Ödevlerin Tartışılması.
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 50,00 50,00
Final 1 2,00 2,00
Araştırma Sunumu 1 30,00 30,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00