Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE5.110 GÖSTERGEBİLİM 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin göstergebiliminin temel kavram ve ilkelerini tanımalarını sağlamak, göstergebilimin yöntemlerini kullanarak edebi metinleri çözümleme becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında,göstergebilimin temel kavram ve ilkeleri, çeşitli uygulama alanları, çağdaş göstergebilimin önemli isimleri ve yaklaşımları, göstergebilimsel çözümleme yöntemleri ele alınır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Barthes, Roland (2009). Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 2. Akerson, Fatma Erkman (2005). Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları. 3. Rıfat, Mehmet (2009) , Göstergebilimin ABC’si, Say yay. Yardımcı Kaynaklar 1. Saussure, Ferdnand de (1998). Genel Dilbilim Dersleri, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları. 2. Rifat, Mehmet (2008). 20. yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Cilt:1-2, Yapı Kredi yay., İstanbul. 3. Barthes, Roland (2014). Çağdaş Söylenler, Metis yay. 4. Kıran, Zeynel (2011).Yazınsal Okuma Süreçleri, Seçkin yay. 5. Eco, Umberto, Alımlama Göstergebilimi, Düzlem yay. 6. Rifat, Mehmet (2013), Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü, Türkiye İş Bankası yay. 7. Uçan, Hilmi (2014), Dilbilim, Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi, Hece yay.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Seçil Dumantepe
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Göstergebilimin temel kavram ve ilkelerini bilir.
  • 2 Göstergebilimin çeşitli uygulama alanlarını tanır.
  • 3 Göstergebilimin diğer bilim dallarıyla ilişkisini kavrar.
  • 4 Çağdaş göstergebilimin önemli temsilcilerini ve kuramlarını öğrenir.
  • 5 Edebi metinleri göstergebilimin yöntemlerini kullanarak çözümleme becerisi kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgi
2.Hafta *Gösterge, Dizge, Göstergebilim kavramları
3.Hafta *Göstergebilimin tarihçesi, başlıca göstergebilim okulları
4.Hafta *Göstergebilimin türleri, uygulama alanları
5.Hafta *Göstergebilim ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi
6.Hafta *Yazınsal göstergebilim ve önemli kuramcıları
7.Hafta *Saussure ve Peirce
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *RolandBarthes ve yapısal çözümleme yöntemi
10.Hafta *A.J.Greimas ve Eyleyenler Modeli
11.Hafta *G.Genette ve Anlatı Söylemi
12.Hafta *Umberto Eco ve alımlama göstergebilimi
13.Hafta *Masal, öykü ve şiir üzerinde göstergebilimsel çözümlemeler
14.Hafta *Masal, öykü ve şiir üzerinde göstergebilimsel çözümlemeler
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 14 3,00 42,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00