Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE5.104 KLASİK TÜRK EDEBİYATI VE TASAVVUF 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; tasavvufun bir öğreti olarak doğuşu ve gelişiminin öğrenilmesi; Anadolu sahası edebiyatının teşekkülü ve öğrencilerin tasavvufla ilgili şiirleri kavrayabilmesidir.
Dersin İçeriği : Tasavvufun ortaya çıkış süreciyle beraber, gelişimi, İslamiyet’e ve Türk edebiyatına dönemleri göz önünde bulundurarak etki süreci.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Köprülü, Fuat (1981), Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, (4.baskı), Ankara. Schimmel, Annemarie (2000), Tasavvufun Boyutları, Kırkambar, İstanbul. Kara, Mustafa (1999), Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergah, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar Ocak, Ahmet Yaşar (2000), Türk Sufiliğine Bakışlar, İletişim, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Klasik Türk Edebiyatı ve Tasavvuf alanında karşılaşılacak problemlere bireysel çalışmalarıyla çözümler üretebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
  • 2 Tasavvufî edebiyat ile ilgili sorunları analiz ederek, sorunlara yönelik çözümleri somut verilerle destekler ve bu verileri ilgili alandaki uzmanlarla paylaşır.
  • 3 Klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir.
  • 4 Edindiği yeterlilikleri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
  • 5 Türk edebiyatının önemli mutassıvlarını ve eserlerini bilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri
2.Hafta *Dersin tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri
3.Hafta *Dersin tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri
4.Hafta *Tasavvuf nazariyesi, tasavvufun menşei, tasavvufun gelişimi
5.Hafta *Tasavvuf nazariyesi, tasavvufun menşei, tasavvufun gelişimi
6.Hafta *Tasavvuf nazariyesi, tasavvufun menşei, tasavvufun gelişimi
7.Hafta *İslamiyet'te tasavvuf
*Vize sınavı
8.Hafta *Türk edebiyatında tasavvuf, Ahmet Yesevi dönemi, tasavvufun Anadolu'ya girişi ve gelişimi
9.Hafta *Türk edebiyatında tasavvuf, Ahmet Yesevi dönemi, tasavvufun Anadolu'ya girişi ve gelişimi
10.Hafta *Türk edebiyatında tasavvuf, Ahmet Yesevi dönemi, tasavvufun Anadolu'ya girişi ve gelişimi
11.Hafta *Yunus Emre'nin fikrî ve edebî şahsiyeti 14/16. yy. tasavvuf şiirinden örnekler 18. yy. tasavvuf şiirinden örnekler
12.Hafta *Yunus Emre'nin fikrî ve edebî şahsiyeti 14/16. yy. tasavvuf şiirinden örnekler 18. yy. tasavvuf şiirinden örnekler
13.Hafta *Yunus Emre'nin fikrî ve edebî şahsiyeti 14/16. yy. tasavvuf şiirinden örnekler 18. yy. tasavvuf şiirinden örnekler
14.Hafta *Final sınavı


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 12 3,00 36,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 3,00 36,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 3,00 36,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 190,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00