Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE5.113 TÜRK MİTOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin en eski Türk inanç ve evren hakkındaki tasavvurları kavramalarını ve Türk mitolojisinin kaynaklarını analiz etmelerini sağlamaktır. Bu ders kapsamında, mitolojinin tanımı, çeşitleri, milletlerin hayatlarındaki önemi ile Türk mitolojisi üzerinde yapılan çalışmalar anlatılarak, en eski Türk inançları, evren hakkındaki tasavvurlar, bu inanç ve tasavvurların dil ve kültür üzerindeki izleri, çeşitli ritüel, tören, kutlama ve uygulamaların mitolojik kaynakları analiz edilecektir.
Dersin İçeriği : Dersin İçeriği Türklerde evrenin yaratılışı hakkındaki anlatmalar; Türklerde dünyanın ve insanın yaratılışı hakkındaki anlatmalar; Türklerde dünyanın sonu/kıyamet hakkındaki anlatmalar; Kültler.<br />Haftalık Detaylı Ders İçeriği<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Abdülkadir İnan. Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: TTK, 1995. Bahaeddin Ögel. Türk Mitolojisi I-II. Ankara: TTK, 1993. Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş (Çev. Lale Arslan). İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2009. Yardımcı Kaynaklar Bedrettin Cömert. Mitoloji ve İkonografi. Ayraç Yayınları, 1999. Emel Esin. İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslam’a Giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fak. Matbaası, 1978. Joseph Campbell. Batı Mitolojisi. Ankara: İmge, 1995. Emel Esin. Orta Asya’dan Osmanlı’ya Türk Sanatında İkonografik Motifler. İstanbul: Kabalcı, 2004. Emel Esin. Türk Kozmolojisine Giriş. İstanbul: Kabalcı, 2001. Fuzuli Bayat. Türk Mitolojik Sistemi –I. İstanbul: Ötüken, 2007. Fuzuli Bayat. Türk Mitolojik Sistemi –II. İstanbul: Ötüken, 2007. Bedrettin Cömert. Mitoloji ve İkonografi. Ayraç Yayınları, 1999.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Mitlerin oluşum ve aktarım ortamı hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 2 Mit ve ritüel ilişkisi üzerine bilgi sahibi olmak
  • 3 Türk mitolojosi ve Türklerin tarihsel süreçte dahil oldukları dinlerin mitolojiye etkisi üzerine düşünebilmek
  • 4 Türk mitolojisinin günümüze yansımalarını örneklendirebilmek.
  • 5 Türk mitolojisi hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Türk Kozmolojisi: Türklerde Evren Düşüncesi. Türk Kozmolojisi: Türklerde Evren Düşüncesi. Türk Kozmogonisi: Dünyanın ve İnsanın Yaratılışı. Türk Kozmogonisi: Dünyanın ve İnsanın Yaratılışı.
2.Hafta *Türk Kozmolojisi: Türklerde Evren Düşüncesi. Türk Kozmolojisi: Türklerde Evren Düşüncesi. Türk Kozmogonisi: Dünyanın ve İnsanın Yaratılışı. Türk Kozmogonisi: Dünyanın ve İnsanın Yaratılışı.
3.Hafta *Türk Kozmolojisi: Türklerde Evren Düşüncesi. Türk Kozmolojisi: Türklerde Evren Düşüncesi. Türk Kozmogonisi: Dünyanın ve İnsanın Yaratılışı. Türk Kozmogonisi: Dünyanın ve İnsanın Yaratılışı.
4.Hafta *Türk Kozmolojisi: Türklerde Evren Düşüncesi. Türk Kozmolojisi: Türklerde Evren Düşüncesi. Türk Kozmogonisi: Dünyanın ve İnsanın Yaratılışı. Türk Kozmogonisi: Dünyanın ve İnsanın Yaratılışı.
5.Hafta *Türk Eskatolojisi: Dünyanın Sonu. Kutsal kitaplarda eskatoloji.
6.Hafta *Türk Eskatolojisi: Dünyanın Sonu. Kutsal kitaplarda eskatoloji.
7.Hafta *Mit ve Ritüel İlişkisi
8.Hafta *Vize.
9.Hafta *Türk Mitolojisinde “Tanrı ve Kağan” Türk Mitolojisinde “Gök” ve “Yer” Türk Mitolojisinde “Zaman” ve “Mekan” Türk Mitolojisinde “Dağ” ve “Ağaç” Türk Mitolojisinde “Ateş” ve “Su”
10.Hafta *Türk Mitolojisinde “Tanrı ve Kağan” Türk Mitolojisinde “Gök” ve “Yer” Türk Mitolojisinde “Zaman” ve “Mekan” Türk Mitolojisinde “Dağ” ve “Ağaç” Türk Mitolojisinde “Ateş” ve “Su”
11.Hafta *Türk Mitolojisinde “Tanrı ve Kağan” Türk Mitolojisinde “Gök” ve “Yer” Türk Mitolojisinde “Zaman” ve “Mekan” Türk Mitolojisinde “Dağ” ve “Ağaç” Türk Mitolojisinde “Ateş” ve “Su”
12.Hafta *Türk Mitolojisinde “Tanrı ve Kağan” Türk Mitolojisinde “Gök” ve “Yer” Türk Mitolojisinde “Zaman” ve “Mekan” Türk Mitolojisinde “Dağ” ve “Ağaç” Türk Mitolojisinde “Ateş” ve “Su”
13.Hafta *Türk Mitolojisinde “Tanrı ve Kağan” Türk Mitolojisinde “Gök” ve “Yer” Türk Mitolojisinde “Zaman” ve “Mekan” Türk Mitolojisinde “Dağ” ve “Ağaç” Türk Mitolojisinde “Ateş” ve “Su”
14.Hafta *Mitlerin günümüz metinleri bağlamında analizi Genel değerlendirme.
15.Hafta *Final


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 50,00 50,00
Araştırma Sunumu 1 30,00 30,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00