Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE5.105 METİN NEŞRİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilere eski harfli Türkçe metinlerin ilmi usuller çerçevesinde neşrini kavratabilmek.
Dersin İçeriği : Eski harfli Türkçe metinlerin neşrindeki metotlar, tartışmalar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Murteza Bedir, Stemmatik (Tenkitli Metin Neşrinde Soyağacı Yaklaşımı), Küre Yay., İstanbul 2011. Salahattin Polat, Metin Tenkidi, M.Ü. İlahiyat Fak. Yayınları, İst. 2015. Yusuf Ziya Kavaklı, İslam Araştırmlarında Usul, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahmet Ateş, Metin Tenkidi Hakkında, Türkiyat Mecmuası, 1942, VII-VIII. İsmail Ünver, Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler, Türkoloji Dergisi, 11, 1993. Ziya Avşar, Tenkitli Metin Neşrinde İmla Sorunu Üzerine Yeni Düşünce ve Öneriler, Turkish Studies, İmla Özel Sayısı-II.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler, metin neşrinin teorik ve uygulama sahası hakkında donanım kazanır.
  • 2 Öğrenciler tenkitli metin çalışmaların genel amaçlarını kavrar.
  • 3 Öğrenciler teorik olarak kazandığı bu bilgileri örnek metinler üstünde uygulayabilir.
  • 4 Dersi alanlar metin neşri ile ilgili genel esasları ve terminolojiyi kavrar.
  • 5 Alan araştırmalarında tenkitli neşir çalışmalarının genel durumu hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Metin neşrinin genel terminolojisi
2.Hafta *Metin neşriyle ilgili yayınların tanıtımı ve değerlendirilmesi
3.Hafta *Metin neşrinin sahadaki genel vaziyeti
4.Hafta *Metin tenkidi
5.Hafta *Müellif hattı ve metnin nüshaları
6.Hafta *Metin tenkidinin uygulanabilirliği
7.Hafta *Batı’da ve ülkemizde metin tenkidinin teorik yapısı
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Tenkitli metin kurmak: Nüsha farkları
10.Hafta *Aparat oluşturulması
11.Hafta *Metin neşrinde imla problemi: İmlâya dair teorik çerçeve
12.Hafta *Metin neşri ve sorunları
13.Hafta *Tenkitli neşrin sahaya uygulanabilirliği, manzum metinlerin neşri, mensur metinlerin neşri
14.Hafta *Metin tamiri

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Ödev : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 5 14,00 70,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 5 3,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 5 3,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Araştırma Sunumu 1 15,00 15,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Ödev 1 2,00 2,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00