Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
KENTSZ522 KENTSEL SOSYAL COĞRAFYA 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Neden şehir nüfusu sosyal sınıf ve etnik kriterlere göre farklı mahalleler oluşturacak şekilde ayrışır? Bu ayrışmanın arkasındaki süreç nedir? Şehir içinde birey ve ailelerin mekânsal ayrışmasında başka kriterler var mıdır? Yerel sosyal sistemlerin işleyişinde "alan" ne ölçüde ilişkilidir? İnsanlar nerede yaşayacaklarını hangi ölçütlere göre belirliyor ve bu seçimlerinde hangi sınırlamalar var? Şehrin "coğrafyasını" manipüle edecek gücü bulunan sosyal bir sınıf var mıdır ve eğer varsa bu manipülasyon kimin avantajına gerçekleştirilir? Bu sorulara aranacak cevaplar dersin temel amacını teşkil etmektedir.
Dersin İçeriği : Sosyal coğrafya ve sosyo-mekânsal dialektik; Mekânsal ayrışma ve birliktelik; Kapitalist kültür ve şehir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Knox, P., Pinch, S., 2006, Urban Social Geography - An Introduction, Pearson Harvey, D., 2008, Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları Harvey, D. 2006, Sermayenin Mekânları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sözlü anlatım

  • 1 Şehirlerde gözlenen mekânsal ayrışmanın arkasındaki sosyal süreçleri anlamak.
  • 2 Yerel sosyal sistemlerin işleyişinde alan-mekân'ın ne ölçüde etkili olduğunu anlamak.
  • 3 Yaşanılan mekânın bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini anlamak.
  • 4 İnsanların yaşayacakları yerlerin seçimini nasıl yaparlar ve bu seçimi şekillendiren unsurların neler olduğunu anlamak.
  • 5 Şehrin "coğrafyasını" manipüle etme gücüne sahip olun sınıflar nelerdir ve bu manipülasyonu kimin avantajına yaptıklarını anlamak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyal coğrafya ve sosyo-mekânsal dialektik
2.Hafta *Şehir hayatının değişen ekonomik bağlamı
3.Hafta *Şehirlerin kültürleri
4.Hafta *Sosyo-mekânsal farklılığın örüntüleri
5.Hafta *Mekânsal ve kurumsal yapı: vatandaşlık, devlet ve sivil toplum
6.Hafta *Kentsel çevrenin sosyal inşaası
7.Hafta *Çağdaş kentleşmenin sosyal boyutları
8.Hafta *Mekânsal ayrışma ve birleşme
9.Hafta *Mahalle, cemaat ve mekânın sosyal inşaası
10.Hafta *Vize
11.Hafta *Kentsel yapıda çevre ve davranış
12.Hafta *Mekansâl mobilite ve iskân değişikliği
13.Hafta *Kentsel değişim ve çatışma
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Ev Ödevi 8 2,00 16,00
Rapor 5 3,00 15,00
Toplam : 183,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00