Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI315 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin okullardaki rehberlik hizmetlerinin amacı, önemi, işlevi, kapsamı, türleri ve rehberlik hizmetlerinde örgütlenme ve okul personeline düşen görevler konusunda bilgi sahibi olmalarını ve rehberlik anlayışını edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacı, önemi, kapsamı, çeşitleri, bireyi tanıma teknikleri, okul temelli yaklaşımlar, örgüt ve personel.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ekşi, H. ve Yüksel, M. (2018). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Nobel Akademik Yayıncılık. Kuzgun, Y. (2011). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Nobel Akademik Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Demet Vural Yüzbaşı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Rehberlik hizmetlerinin tarihçesini açıklar.
  • 2 Okullardaki rehberlik hizmetlerinin gereğini ve önemini açıklar.
  • 3 Rehberlik hizmetlerinin amacını açıklar.
  • 4 Rehberlik hizmetlerinin işlev ve kapsamını ifade eder.
  • 5 Psikolojik danışma ve diğer rehberlik hizmetlerinin ilişki ve farkını açıklar.
  • 6 Bireyi tanıma tekniklerini bilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı ve Gerekleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Genel Anlam ve Amacı
2.Hafta *Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Rehberlik, Rehberliği Gerekli Kılan Gelişmeler
3.Hafta *Kendini Gerçekleştirme Kavramı - İnsancıl Psikoloji ve Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Rehberliğin İlkeleri
4.Hafta *Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik, Eğitim-Öğretim ve Rehberlik İlişkisi
5.Hafta *Rehberliğin Kapsamı, Rehberlik Modelleri, Rehberlik Çeşitleri
6.Hafta *Eğitsel rehberlik
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Mesleki rehberlik
9.Hafta *Kişisel Rehberlik
10.Hafta *Psikolojik Danışma Kuramları
11.Hafta *Psikolojik Danışma Kuramları
12.Hafta *Bireyi Tanıma Teknikleri
13.Hafta *Bireyi Tanıma Teknikleri
14.Hafta *PDR’de Örgüt ve Personel

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 119,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00