Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI420 SAĞLIK PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders genel olarak, sağlık psikolojisi alanında kullanılan temel kavramların alan yazındaki güncel araştırmalar yoluyla aktarılmasını hedeflemektedir. Sağlık psikoloji alanında yapılan araştırmalar ve yaygın olarak kullanılan araştırma metotlarının öğrenilmesi dersin bir diğer hedefidir. Mevcut teori ve en son yapılan araştırmalar, sağlık algısı ve sağlık inançları, sigara içme, egzersiz yapma, diyet ve sağlık taraması konuları ayrıca incelenecektir. Son olarak, kronik hastalıklar stigma, sağlıkla ilintili hayat kalitesi ve depresyon kavramlarına göre ele alınacaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste, sağlık psikolojisi alanyazınında mevcut teori ve en son yapılan araştırmalar, sağlık algısı ve sağlık inançları, sigara içme, egzersiz yapma, diyet ve sağlık taraması konuları incelenecektir. Son olarak, kronik hastalıklar stigma, sağlıkla ilintili hayat kalitesi ve depresyon kavramlarına göre ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ogden J.(2016). Sağlık Psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık<br />Her konu için her hafta değişen makaleler<br />Belgesel ve Filmler<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : yüz yüze anlatım, soru cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Sağlık ve hastalığın psikofizyolojik temellerini tanımlayabilecektir
  • 2 Hastalıkların gelişiminde, tedavisinde ve önlenmesinde psikolojinin katkılarını açıklayabilecektir.
  • 3 Sağlık psikolojinde, güncel yaklaşım ve yöntemlere dair bilgi sahibi olacaktır
  • 4 Stresin hastalık üstündeki etkilerine dair kanıtlanmış bulguları tanımlayabilecektir
  • 5 Sağlık psikoloğunun, hem uygulama hem de araştırma yönelimli olanların, uyması gereken ahlaki standartları ve yasal sorumlukları bilecektir
  • 6 Terminal hastalıkla başetme sürecine dair bilgi sahibi olacaktır
  • 7 Kronik hastalıkta stigma konusunu açıklayabilecektir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders tanıtımı
2.Hafta *Sağlık İnançları
3.Hafta *Sağlık personeli-hasta iletişimi
4.Hafta *Sağlıkla ilintili davranışlar
5.Hafta *Sağlığı tehdit eden davranışlar: Alkol ve Sigara
6.Hafta *Stres ve sağlık
7.Hafta *ara sınav
8.Hafta *ağrı
9.Hafta *Kronik hastalığa uyum
10.Hafta *Terminal hastalık
11.Hafta *Sağlıkla İlintili Yaşam Kalitesi
12.Hafta *Kronik hastalıkta stigmatizasyon
13.Hafta *proje değerlendirme
14.Hafta *proje değerlendirme

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Ödev : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 20,00 20,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 35,00 35,00
Araştırma Sunumu 1 2,00 2,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00