Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TRF-611 ENDOJEN MEDİATÖRLER 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere endojen mediyatörlerin rol aldığı hastalıklar ve bu mediyatörler üzerinden etki gösteren ilaç mekanizmalarını açıklamaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin kapsamında, endojen mediyatörlerin sınıflandırılmaları, vücutta bulundukları yerler, reseptörleri, rol aldıkları fizyolojik ve patolojik olaylar ve bu mediyatörler üzerine ilaçlar konularında ayrıntılı bilgi tartışılarak verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. GOODMAN AND GİLLMAN‘S (2011). The Pharmacological basis of Therapeutics. 12th edition 2. Basic and Clinical Pharmacology: Bertram G. Katzung, 3. Pharmacology: H.P.Rang, M.M Dale, J.M.Ritter.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Örgün öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Tijen Temiz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze analtım

  • 1 Endojen mediyatörleri sınıflandırır
  • 2 Endojen mediyatörlerin rol aldığı fizyolojik olayları sayar.
  • 3 Endojen mediyatörlerin rol aldığı patolojik olayları sayar.
  • 4 Endojen mediyatörlerin reseptörlerini ve bunlar üzerine etkili ilaçları listeler.
  • 5 Endojen mediyatörler üzerine etkili ilaçların klinik kullanımlarını sayar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş: Dersin amacının tartışılması
2.Hafta *Amin yapısındaki otakoidler: Histamin
3.Hafta *Amin yapısındaki otakoidler: Serotonin
4.Hafta *Peptit yapısındaki otakoidler: Anjiyotensin
5.Hafta *Peptit yapısındaki otakoidler: Kinin peptitler
6.Hafta *Peptit yapısındaki otakoidler: Endotelinler
7.Hafta *Nöropeptidler
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Lipid kökenli otakoidler: Siklooksijenaz ürünleri
10.Hafta *Lipid kökenli otakoidler: Siklooksijenaz ürünleri
11.Hafta *Lipid kökenli otakoidler: Lipooksijenaz ürünleri
12.Hafta *Lipid kökenli otakoidler: Lipooksijenaz ürünleri
13.Hafta *Lipid kökenli otakoidler: Sitokrom P450 ve Trombosit Aktive Edici Faktör
14.Hafta *Endotel ve epitel kaynaklı otakoitler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 5 5,00 25,00
Vize 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 7 4,00 28,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 105,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00