Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TRF-601 FARMAKODİNAMİK VE FARMAKOKİNETİK 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere genel farmakolojinin önemli konuları olan farmakokinetik ve farmakodinamik konuları hakkında fikir yürütebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin kapsamında, farmakolojinin temel konuları olan farmakokinetik ve farmakodinamik süreçler hakkında ayrıntılı bilgi tartışılarak verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. GOODMAN AND GİLLMAN‘S (2011). The Pharmacological basis of Therapeutics. 12th edition 2. Basic and Clinical Pharmacology: Bertram G. Katzung 3. Pharmacology: H.P.Rang, M.M Dale, J.M.Ritter
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Örgün öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Tijen Temiz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze anlatım

  • 1 Absorpsiyon ve dağılım süreçleri ve bu süreçleri etkileyen faktörleri sayabilir.
  • 2 Metabolizma ve eliminasyon süreçleri ve bu süreçleri etkileyen faktörleri sayabilir.
  • 3 Farmakodinamik ve ilaç etkisinin moleküler mekanizmalarını açıklar.
  • 4 Farmakokinetik ve farmakodinamik arasındaki ilişkiyi tartışır
  • 5 Membran transporterlarının ilacın farmakokinetiği ve farmakodinamiği üzerine etkisini açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş: Dersin amacının tartışılması
2.Hafta *İlaçların absorpsiyonu ve absorpsiyonu etkileyen faktörler
3.Hafta *İlaçların dağılımı ve dağılımı etkileyen faktörler
4.Hafta *İlaçların metabolizması ve metabolizmasını etkileyen faktörler
5.Hafta *İlaçların eliminasyonu ve eliminasyonu etkileyen faktörler
6.Hafta *İlaca ait Farmakokinetik Süreçlerin Genel Değerlendirilmesi
7.Hafta *Farmakodinamiğe giriş: Reseptör Kavramı
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Doz-Cevap Eğrileri: İlaç-Reseptör Etkileşiminin Kantitatif İfade Edilmesi
10.Hafta *Sinyal İleti Yolları
11.Hafta *Yapısal ve İşlevsel Açıdan Reseptörlerin Sınıflandırılması
12.Hafta *İkincil Ulaklar
13.Hafta *İyon Kanalları Üzerinden Etki Gösteren İlaçlar
14.Hafta *Reseptörlerin Desensitizasyonu ve Düzenlenmesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 20 3,00 60,00
Vize 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 20 4,00 80,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 228,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00