Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DH 500 TEZ ÇALIŞMASI-1 0,00 1,00 0,00 0,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : öğrencilerin literatür araştırması yaparak danışmanının bilgi ve yönlendirmeleri doğrultusunda belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : yüksek lisans eğitiminin ikinci yarısında danışman öğretim üyesinin denetiminde bitirme tezi olarak çalışmak istediği konuya yönelik, iç hastalıkları hemşireliği alanında literatür çalışması, veri toplama, analiz etme ve sonuçları raporlayarak makaleye dönüştürmesini ve bilimsel bir toplantıda sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 2. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : makale analizleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL<br /> Dr. Öğr. Üyesi Zehra DOĞAN<br />
Dersin Verilişi : makale analizi

  • 1 Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve bunları kullanabilme
  • 2 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme
  • 3 Tez verilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme
  • 4 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme
  • 5 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *tez çalışması 1
2.Hafta *tez çalışması 1
3.Hafta *tez çalışması 1
4.Hafta *tez çalışması 1
5.Hafta *tez çalışması 1
6.Hafta *tez çalışması 1
7.Hafta *tez çalışması 1
8.Hafta *tez çalışması 1
9.Hafta *tez çalışması 1
10.Hafta *tez çalışması 1
11.Hafta *tez çalışması 1
12.Hafta *tez çalışması 1
13.Hafta *tez çalışması 1
14.Hafta *tez çalışması 1

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 20 6,00 120,00
Ödev 25 10,00 250,00
Ev Ödevi 40 5,00 200,00
Problem Çözme 30 5,00 150,00
Toplam : 726,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00