Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DH 119 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA UZUN DÖNEMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ-II (ERİŞKİN-ÇOCUK) 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : diyabetli bireylerde görülen akut ve kronik sağlık problemleri konusunda öğrencinin uzmanlık düzeyinde bilgilerini derinleştirmektir. Bu ders diyabet alanındaki gelişmeler doğrultusunda diyabet hemşiresinin rolleri ve uygulamaları ile ilgili gelişmesini ikinci dönemde de sağlamayı amaçlar.
Dersin İçeriği : diyabet ve cinsel sağlık, gestasyonel diyabet ve karşılaşılan sorunlar, seyahat ve karşılaşılan sorunlar, diyabetli bireylerde bağışıklama ve karşılaşılan sorunlar, veri toplama ve hemşirelik süreci ile ilişkisi/önemi, sağlık öyküsü alma ve görüşme yöntemleri, tanılama yöntemleri, sistemlerin tanılanması, yaşam evrelerine göre tanılamada hemşirenin sorumlukları ve uygulamalarından oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Erdoğan S. Diyabet Hemşireliği, 2002 2.İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 3.Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları 4.Kadıoğlu P. Endokrinoloji ve Diyabet El Kitabı,2017
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum yapma, vaka analizi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL Dr. Öğr. Üyesi Zehra DOĞAN
Dersin Verilişi : sunum yapma, vaka analizi

  • 1 Erişkinlerde görülen akut ve kronik sağlık problemleri konusunda uygulama yapabilme
  • 2 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre sistemlere özgü hastalıklar konusunda hemşirelik süreci hazırlama, sunma ve değerlendirebilme
  • 3 Komplikasyonların acil, kronik izlemini yapabilme
  • 4 Kanıta dayalı uygulamalarla bütünleştirdiği kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilme
  • 5 Klinik uygulama alanının eğitim ortamı olarak etkin kullanılmasını ve klinik eğitim ve öğretim sürecinin planlanmasını sağlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Diyabet ve cinsel sağlık
3.Hafta *Seyahat ve karşılaşılan sorunlar
4.Hafta *Diyabetli bireylerde bağışıklama ve karşılaşılan sorunlar
5.Hafta *Diyabette veri toplama ve hemşirelik süreci ile ilişkisi/önemi
6.Hafta *Diyabette tanılama yöntemleri-1
7.Hafta *Diyabette tanılama yöntemleri-2
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Diyabette fizyolojik etkilenen sistemlerin tanılanması-1
10.Hafta *Diyabette fizyolojik etkilenen sistemlerin tanılanması-2
11.Hafta *Yaşam evrelerine göre diyabette tanılamada hemşirenin sorumlukları ve uygulamalarından
12.Hafta *Diyabette bağışıklama
13.Hafta *Diyabette vaka yönetimi-1 Diyabette vaka yönetimi-2
14.Hafta *final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 38,00 38,00
Final 1 50,00 50,00
Ara Sınav Hazırlık 2 21,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 2 25,00 50,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00