Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DH 108 DİYABETLİ HASTALARDA ÖZYÖNETİM 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Diyabetli hastanın öz yeterliliklerini geliştirmek için, özyönetim becerilerinin etkinliğini ve sonuçlarını arttırmaya yönelik girişimlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : diyabetli hastanın tedavisi, beslenmesi, aktivitesi, kan şekeri izlemlerine yönelik bakım süreci, hipoglisemi ve hiperglisemisi olan hastanın özyönetim protokollerine göre hemşirelik uygulamalarından oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 2. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları 3. Orem’s book 2017
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum, olgu sunumu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Zehra DOĞAN
Dersin Verilişi : sunum, vaka analizi

  • 1 Diyabet özyönetiminde diyabet hemşiresinin rollerini açıklayabilme
  • 2 Hastalığı kabullenme evrelerini tanımlayabilme
  • 3 Diyabet eğitimi ihtiyaç analizi yapabilme
  • 4 Diyabet eğitim programı tasarlayabilme/uygulayabilme
  • 5 Etkili sunum tekniklerini bilme
  • 6 Hastayı güçlendirme ve destekleyebilme becerisine sahip olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Diyabet özyönetiminde diyabet hemşiresinin rolü
2.Hafta *Yetişkin eğitimi ilkeleri
3.Hafta *Çocuk eğitimi ilkeleri
4.Hafta *Hastalığı kabullenme süreci
5.Hafta *Diyabet eğitimi ihtiyaç analizi
6.Hafta *Diyabet eğitim programı tasarımı-I
7.Hafta *Diyabet eğitim programı tasarımı-II
8.Hafta *Etkili Sunu Hazırlama
9.Hafta *Grup Önünde Konuşma
10.Hafta *Etkili sunum teknikleri-I
11.Hafta *Etkili sunum teknikleri-II
12.Hafta *Hastayı güçlendirme ve değerlendirme
13.Hafta *Diyabet eğitim döngüsünü değerlendirme
14.Hafta *Uygulama /Laboratuar eğitimi-I Uygulama /Laboratuar eğitimi-II

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 10,00 10,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 20,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 25,00 25,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 25,00 25,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00