Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DH 106 DİYABETİK HASTALARDA AYAK SORUNLARI, DİYABETİK AYAK TANI VE TEDAVİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : öğrencinin diyabet hemşireliği alanında diyabetli bireyin ayak bakımı ve diyabetik ayak yaralarına bakımı tanılamasını, bakımı planlamasını ve uygulamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : diyabetli bireylerde ayak bakımı, diyabetik ayağın tanılanması, diyabetik ayakta yara bakımı ve oluşum süreci, diyabetik ayak bakım protokollerine gore hemşirenin sorumlukları ve uygulamalarından oluşur
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği, Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013. Diyabetik ayak ile ilgili kanıtlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum, vaka analizi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Diyabetik ayak oluşumu tanımlayabilme
  • 2 Diyabetli bireyde diyabetik ayakta yara oluşum nedeni anlayabilme
  • 3 Diyabetik ayak gelişiminin bakım sonuçlarına etkilerini içselleştirebilme
  • 4 Diyabetik ayak bakım protokollerine gore hemşirenin sorumlukları anlayabilme
  • 5 Diyabetik ayak bakım ekibini tanımlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders Tanıtımı
2.Hafta *Diyabetik ayak Tanımı, Epidemiyoloji, Fizyopatolojisi
3.Hafta *Diyabetik ayak Komplikasyonu için risk faktörleri
4.Hafta *Diyabetik nöropati tanımı, belirtileri, fizyopatolojisi
5.Hafta *Diyabetik ayak ülseri tanımı, fizyopatolojisi
6.Hafta *Diyabetik ayak komplikasyonları ve tedavisi
7.Hafta *Diyabetik nöropati ve anjiopati arasındaki farklar
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Diyabetik ayak ülserinin sınıflandırılması
10.Hafta *Diyabetik ayak ülserinin değerlendirilmesi ve tanı testleri
11.Hafta *Diyabetik ayakta vasküler değerlendirme
12.Hafta *Diyabetik ayakta hasta eğitimi ve ilkleri
13.Hafta *Diyabetik ayak bakımındaki interdisipliner ve multidisipliner ekip kavramı-Diyabetik ayakta diyabetik ayak hemşiresinin görevleri
14.Hafta *final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 20,00 20,00
Ödev 1 20,00 20,00
Final 1 25,00 25,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 20,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 30,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 183,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00