Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DH 112 DİYABETLİ HASTALARDA PALYATİF BAKIM VE EVDE BAKIM 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımın sürekliliğini etkili biçimde sağlamak için: diyabette evde bakım, diyabetli bireyin evde bakım hizmetleri, diyabetli hastaya bakım veren evde bakım hemşirenin sorumlulukları ve uygulamalarına ilişkin temel bilgileri ve tedavi edilemeyen diyabetli hastalıkta palyatif bakımın gerekliliği öğrenciye kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği : evde bakım gerektiren ve palyatif bakım gerektiren diyabetli hastalıklarda evde bakım sürecinin planlanması ve uygulanması, palyatif bakım ve evde bakımda diyabetli hastaya yönelik etik konular ve yasal boyutun irdelenmesi gibi konulardan oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları Palyatif bakım ile ilgili kanıtlar, Cochrane
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum, vaka analizi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Elif ÜNSAL AVDAL
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 diyabetli bireyde palyatif bakımı tanımlayabilme
  • 2 diyabetli bireyde evde bakımı tanımlayabilme
  • 3 diyabetli bireyin evde bakım hizmetlerini bilme
  • 4 diyabetli hastaya evde bakım hizmeti verme ilkelerini bilme
  • 5 diyabet hemşiresinin palyatif ve evde bakım rolünü bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanımı
2.Hafta *Palyatif bakımın tanımı
3.Hafta *Evde bakımın tanımı
4.Hafta *Diyabette palyatif bakımın tanımı ve içeriği
5.Hafta *Diyabette evde bakımın tanımı ve içeriği
6.Hafta *Diyabetli bireyin evde bakım hizmetleri
7.Hafta *ara sınav
8.Hafta *Diyabetli bireyin palyatif bakım hizmetleri
9.Hafta *Diyabetli hastaya bakım veren evde bakım hemşirenin sorumlulukları ve uygulamalarına ilişkin temel bilgileri
10.Hafta *Tedavi edilemeyen diyabetli hastalıkta palyatif bakım
11.Hafta *Diyabet hemşiresinin palyatif bakımdaki rolü
12.Hafta * 11. Diyabet hemşiresinin palyatif bakımdaki rolü 12. Diyabet hemşiresinin evde bakımdaki rolü 13. Vaka çalışması-1 14. Vaka çalışması-2 15. Final
13.Hafta *vaka çalışması 1-2
14.Hafta *final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 10,00 10,00
Ödev 1 20,00 20,00
Final 1 20,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 20,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 20,00 20,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00